MÉHKASHOZ ("A méhecske napestig száll...")
Nyomtatóbarát változat
Legány-jegyzékszám 36
Műfaj dal óvodásoknak
Keletkezési idő 1845?
Szöveg Garay János
Megjegyzések

Zenéje ismeretlen. Az "Életképek" 1845. III. 22-i száma tudósít a műről, s közli a vers szövegét is.

A MŰ KÉZIRATOS FORRÁSAI
A MŰ NYOMTATOTT FORRÁSAI
VONATKOZÓ SZAKIRODALOM

Legány Dezső: Erkel Ferenc művei és korabeli történetük. Budapest: Zeneműkiadó, 1975. 56. o.
Major Ervin: Erkel Ferenc műveinek jegyzéke. Második bibliográfiai kísérlet. In: Magyar zenetörténeti tanulmányok. Írások Erkel Ferencről és a magyar zene korábbi századairól. Szerk. Bónis Ferenc. Budapest: Zeneműkiadó, 1968. 11-43. o.