UNGARISCHES NATIONALLIED
Nyomtatóbarát változat
Legány-jegyzékszám 22
Műfaj dal
Keletkezési idő 1842?
Szöveg Eötvös József egyik, meg nem állapított verse
A MŰ KÉZIRATOS FORRÁSAI

Kézirata ismeretlen.

A MŰ NYOMTATOTT FORRÁSAI
Első kiadás
Hely, kiadó, év, terjedelem, (lemez szám) Pest: a "Der Ungar" c. folyóirat 1842. IV. 16. számának mellékleteként jelent meg.
Példányok Nem tudunk róla.
VONATKOZÓ SZAKIRODALOM

Legány Dezső: Erkel Ferenc művei és korabeli történetük. Budapest: Zeneműkiadó,1975. 32. o.
Major Ervin: Erkel Ferenc műveinek jegyzéke. Második bibliográfiai kísérlet. In: Magyar zenetörténeti tanulmányok. Írások Erkel Ferencről és a magyar zene korábbi századairól. Szerk. Bónis Ferenc. Budapest: Zeneműkiadó, 1968. 11-43. o.