ADAGIO BARTAY ENDRE „CSEL” CÍMŰ OPERÁJÁBÓL VETT TÉMÁRA
Nyomtatóbarát változat
Legány-jegyzékszám 8
Műfaj kürtre és zongorára
Keletkezési idő 1838
Bemutató helye, ideje Pest, 1838. XII. 30.
Bemutató előadói Theodor Moralt (kürt), Erkel Ferenc (zongora)
Megjegyzések

A Honművész 1839. I. 3-án számolt be a bemutatóról, az Adagio szerzőjének nevét azonban nem említi. Minthogy a müncheni vendégművész ekkor még aligha tudhatott Bartay operájáról, Erkel viszont alaposan ismerte azt (hiszen bemutatóját 1839. IV. 29-én személyesen vezényli majd a Magyar Színházban), utóbb pedig variációkat is írt annak egy témájára (vö. [L. 13] és [L. 14-15]), a mű szerzője nagy valószínűséggel ő lehetett.

A MŰ KÉZIRATOS FORRÁSAI

Ismeretlen mű.

A MŰ NYOMTATOTT FORRÁSAI

Kiadatlan.

VONATKOZÓ SZAKIRODALOM

Kassai István: Erkel Ferenc hangszeres művei. In: Erkel Ferencről és koráról. Szerk. Bónis Ferenc. Budapest: Püski, 1995. 55-75. o.
Legány Dezső: Erkel Ferenc művei és korabeli történetük. Budapest: zeneműkiadó, 1975. 24. o.
Honművész 1839. I. 3.