CAPRICCIO
Nyomtatóbarát változat
Legány-jegyzékszám 29
Műfaj zongoramű
Keletkezési idő 1844
Bemutató helye, ideje Pest, 1844. III. 30.
Bemutató előadói Erkel Ferenc
Megjegyzések

A Honderű 1844. IV. 6-án számolt be róla, hogy a Concordia pesti daltársulat egy héttel korábbi hangversenyén Erkel egy maga szerzette Capricciót játszott. Major Ervin felvetette, hogy e mű talán azonos lehet az 1840-ben publikált Erinnerungen an H. W. Ernst "Capriccio" című második részével (vö. L. 18-19).

A MŰ KÉZIRATOS FORRÁSAI

Ismeretlen mű.

A MŰ NYOMTATOTT FORRÁSAI

Kiadatlan.

VONATKOZÓ SZAKIRODALOM

Legány Dezső: Erkel ferenc művei és korabeli történetük. Budapest: Zeneműkiadó, 1975. 50. o.
Major Ervin: Erkel Ferenc műveinek jegyzéke. Második bibliográfiai kísérlet. In: Magyar zenetörténeti tanulmányok. Írások Erkel Ferencről és a magyar zene korábbi századairól. Szerk. Bónis Ferenc. Budapest: Zeneműkiadó, 1968. 11-43. o.
Honderű 1844. IV. 6.