SZÓZAT ("Hazádnak rendületlenül...")
Nyomtatóbarát változat
Legány-jegyzékszám 24
Műfaj dal énekhangra, zongorakísérettel
Keletkezési idő 1843
Szöveg Vörösmarty Mihály
Bemutató helye, ideje Pest, Nemzeti Színház, 1843. május 30.
A MŰ KÉZIRATOS FORRÁSAI
Zenei kéziratok
Őrzési hely Országos Széchényi Könyvtár, Budapest
Jelzet Zeneműtár: Ms. Mus. 2
Méret [1] lev., 32x25 cm
Lejegyző Erkel Ferenc saját kezű tisztázata, 1847-ből
Leírás

Szozat Vörösmart Mihálytol / Zenéje Erkel Ferenctöl. Az oldal alján: Erkel Ferenc / Pest April 8-án. - A kézirat hátoldalán a költemény további versszakainak kezdősorai olvashatók.

A MŰ NYOMTATOTT FORRÁSAI
Első kiadás
Hely, kiadó, év, terjedelem, (lemez szám) Pest: L. F. Witt, 1847
Példányok OSZK Zeneműtár: Mus. pr. 11.057
VONATKOZÓ SZAKIRODALOM

Legány Dezső: Erkel Ferenc művei és korabeli történetük. Budapest: Zeneműkiadó, 1975. 32-33. o.
Major Ervin: Erkel Ferenc műveinek jegyzéke. Második bibliográfiai kísérlet. In: Magyar zenetörténeti tanulmányok. Írások Erkel Ferencről és a magyar zene korábbi századairól. Szerk. Bónis Ferenc. Budapest: Zeneműkiadó, 1968. 11-43. o.