ALBUMLAP ("Emlékezzél némelykor legjobb barátodra...")
Nyomtatóbarát változat
Legány-jegyzékszám 45
Műfaj dal énekhangra, zongorakísérettel
Keletkezési idő 1852
Szöveg Erkel Ferenc
Megjegyzések

Major Ervin közlése szerint a 3 ütemes alkalmi kompozíció alatt az alábbi szöveg olvasható: Tisztelt Barátom Stéger Ferencnek Emlékül / Erkel Ferenctől / Buda December 22én 1852

A MŰ KÉZIRATOS FORRÁSAI

Eredetije "egy budapesti magángyűjteményben" található. (Major Ervin)

A MŰ NYOMTATOTT FORRÁSAI

Közli Major Ervin "Erkel Ferenc műveinek jegyzéke. Második bibliográfiai kísérlet" c. tanulmányában. In: Magyar zenetörténeti tanulmányok. Írások Erkel Ferencről és a magyar zene korábbi századairól. Szerk. Bónis Ferenc. Budapest: Zeneműkiadó, 1968. 29. o.

VONATKOZÓ SZAKIRODALOM

Legány Dezső: Erkel Ferenc művei és korabeli történetük. Budapest: Zeneműkiadó, 1975. 62. o.
Major Ervin: Erkel Ferenc műveinek jegyzéke. Második bibliográfiai kísérlet. In: Magyar zenetörténeti tanulmányok. Írások Erkel Ferencről és a magyar zene korábbi századairól. Szerk. Bónis Ferenc. Budapest: Zeneműkiadó, 1968. 11-43. o.