Beköszönő

Nyomtatóbarát változat

A 2010-es évben, Erkel Ferenc születésének kétszázadik évfordulóján, muzsikuskörökben is több szó esett a 19. századi magyar zene- és művelődéstörténet meghatározó alakjáról, mint a „hétköznapokon”. Erkel életművének szentelt honlapunk „Kutatószoba” részének megindításával nem kisebb célt tűztünk magunk elé, mint hogy az Országos Széchényi Könyvtár különböző gyűjteményeiben őrzött dokumentumok mennél szélesebb körben való megismertetésével ezt a megélénkült érdeklődést kiszolgáljuk és egyszersmind fenntartsuk a bicentenárium elmúlta után is.
A „Kutatószoba” középpontjában egy Erkel Ferenc életművét teljes körűen bemutató műjegyzék áll. Major Ervin 1947-ben és 1967-ben publikált két „bibliográfiai kísérlete” nyomán 1975-ben Legány Dezső készítette el az Erkel-kompozíciók első megbízható katalógusát, a munkája megjelenése óta eltelt több mint három évtized alatt azonban számtalan új adat került elő. Műjegyzékünk tehát – jóllehet legnagyobb részt Legány munkájának eredményeire épül, s annak sorszámozását is átveszi – már jelenlegi formájában is sok új információval és pontosítással szolgál az utóbbi évtizedek szakirodalmának feldolgozása alapján. A rugalmas, online formátum pedig egyúttal azt is lehetővé teszi, hogy a jegyzék a jövőben is folyamatosan frissülhessen akár újabb tanulmányok publikálása, akár az Országos Széchényi Könyvtár által az idei emlékévben megvásárolt fontos forráscsoport, az Erkel Gyula-hagyaték könyvtári feldolgozása nyomán.
Az Erkel műveivel való ismerkedést – különösen pedig a keveset játszott darabok mennél gyakoribb előadását – azonban nem csupán a kompozíciók naprakész bemutatása hivatott segíteni, hanem a gyűjteményünkben őrzött források digitális felvételek formájában való közzététele is. Egy-egy sok száz oldalas operakéziratot ugyan csak néhány oldalának fotóján keresztül mutatunk majd be, de teljes formájukban közöljük a librettókat és (folyamatos feltöltéssel) a még Erkel életében megjelent legnépszerűbb részletek kottakiadásait is. A rövidebb kompozíciók esetében ugyancsak szándékunk a korai kiadások, illetve az eredeti kéziratok teljes fotójának szerepeltetése – reményeink szerint ennek nyomán nem csupán a hivatásos előadók és zenetörténészek, de az amatőr zenebarátok is felfedezhetik a legtöbbjük számára csupán néhány műve alapján ismert Erkel további kompozícióit is. Aminthogy elsősorban e szélesebb közönséghez szólnak az „Élete” menüpont alatt szereplő rövid bevezetők is, melyek Erkel életművének gazdagságára kívánnak emlékeztetni karmesteri, virtuóz hangszeres és szervezői tevékenységének felvillantásával.
E vállalkozás már csak dimenziói folytán sem válhat teljessé az idei emlékév folyamán: a forrásismertetések és a hozzájuk kapcsolódó digitális felvételek további hónapok kitartó munkája nyomán kerülhetnek majd a helyükre a műjegyzék valamennyi tétele esetében. A virtuális látogatót azonban reményeink szerint addig is kárpótolhatja a „Tanulószoba” ugyancsak gazdag anyaga, mely az (egyelőre) a 19. századra szorítkozó „Kutatószoba” kronológiai korlátján túllépve számos érdekességgel szolgál Erkel műveinek 20. századi recepciójával kapcsolatban is.


Mikusi Balázs – Országos Széchényi Könyvtár Zeneműtár