Szakirodalom

Nyomtatóbarát változat
ERKEL FERENC OPERÁINAK KRITIKAI KIADÁSA
ERKEL-BIBLIOGRÁFIA

Erkel élete és művei általában:

 • TALLIÁN Tibor: A kibírás zsenije. Muzsika 53. évf. 11. sz. (2010 november), 3-8. o.
 • BÓNIS Ferenc: A nemzeti romantika világából. Budapest, Püski, 2005.
 • BÓNIS Ferenc (szerk.): Erkel Ferencről, Kodály Zoltánról és korukról. Budapest: Püski Kiadó, 2001.
 • SZIKLAVÁRI Károly: Erkel-művek keletkezés nyomában. In: Erkel Ferencről, Kodály Zoltánról és korukról. Szerk: Bónis Ferenc. Budapest: Püski Kiadó, 2001.
 • BÓNIS Ferenc (szerk., bev.): Erkel Ferencről és koráról. Budapest: Püski kiadó, 1995.
 • SZABOLCSI Bence: Erkel-változatok. In: Erkel Ferencről és koráról. Szerk. Bónis Ferenc. Budapest: Püski kiadó, 1995.
 • NÉMETH Amadé: Az Erkelek a magyar zenében: az Erkel család szerepe a magyar zenei művelődésben. Békéscsaba: Békés M.Tcs., 1987.
 • SZERDAHELYI István: Erkel Ferenc. Gyula: Gyula Város Tanácsa, Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága, 1985.
 • NÉMETH Amadé: Erkel Ferenc életének krónikája. [2.kiad.]. Budapest: Zeneműkiadó, 1984.
 • NÉMETH Amadé: Erkel [2.jav. bőv. kiad.]. Budapest: Gondolat, 1979.
 • VÉBER Gyula: Ungarische Elemente in der Opernmusic Ferenc Erkels. Utrecht: Creyghton/Bilthoven, 1976.
 • LEGÁNY Dezső: Erkel Ferenc művei és korabeli történetük. Budapest: Zeneműkiadó, 1975.
 • SZERDAHELYI István: Erkel Ferenc és emlékmúzeuma. Gyula: Gyula Város Tanácsa, 1975.
 • GÁL Zsuzsa: Erkel Ferenc. Budapest: Zeneműkiadó, 1973.
 • NÉMETH Amadé: Erkel Ferenc életének krónikája. Budapest: Zeneműkiadó, 1973.
 • NÉMETH Amadé: Erkel Ferenc. Budapest: Gondolat, 1967.
 • SOMFAI László: Az Erkel-kéziratok problémái. In: az opera történetéből. Szerk: Szabolcsi Bence, Bartha Dénes. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1961.
 • LÁSZLÓ Zsigmond: Erkel Ferenc élete képekben [3.kiad.]. Budapest: Zeneműkiadó, 1961.
 • SZABOLCSI Bence: Erkel Ferenc és a „népek tavasza”. Magyar Zene 1. évf. 2. sz. (1960 november), 139-141. o.
 • DANKÓ Imre: A Gyulai Erkel Múzeum jubileumi évkönyve. Gyula: Erkel Ferenc Múzeum, 1960.
 • KÁLDOR János: Erkel Ferenc. Budapest, Népművelési Intézet, 1960.
 • KODÁLY Zoltán: Erkel és a népzene. In: A Gyulai Erkel Múzeum jubileumi évkönyve. 1960. Szerk: Dankó Imre. Gyula: Erkel Ferenc Múzeum, 1960.
 • SZERDAHELYI Imre: Erkel Ferenc. Gyula: Gyula Városi Tanácsa: Hazafias Népfront, 1960.
 • UJFALUSSY József: Erkel Ferenc öröksége: In: A Gyulai Erkel Múzeum jubileumi évkönyve. 1960. Szerk: Dankó Imre. Gyula: Erkel Ferenc Múzeum, 1960.
 • LÁSZLÓ Zsigmond: Erkel Ferenc élete képekben [2.kiad.]. Budapest: Zeneműkiadó, 1958.
 • LÁSZLÓ Zsigmond: Erkel Ferenc élete képekben. Budapest: Zeneműkiadó, 1956.
 • SZABOLCSI Bence, BARTHA Dénes: Erkel Ferenc és Bartók Béla emlékére. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1954.
 • BÓNIS Ferenc: Erkel Ferenc. Budapest: Művelt nép, 1953. Új kiadás: Budapest: Egyetemi Ny., 1954.
 • SCHERER Ferenc: Erkel Ferenc. Gyula: Városi Múzeum, 1944.
 • KARÁCSONYI István: Erkel Ferenc a magyar opera megteremtője. Budapest: Kis Akadémia, 1941.
 • CSÁTH Géza: Zeneszerző portrék. Budapest. Budapest: Plitzer Zsigmond és fia, 1911.
 • FABÓ Bertalan: Erkel fejlődése. In: Erkel Ferencz emlékkönyv / születésének századik évfordulójára. Szerk: Fabó Bertalan. Budapest: Pátria, 1910.
 • FABÓ Bertalan: Erkel Ferencz emlékkönyv / születésének századik évfordulójára írók és tudósok közreműködésével. Budapest: Pátria, 1910.
 • ÁBRÁNYI Kornél id.: A magyar zene a 19-ik században. Budapest: Rózsavölgyi és Társa, 1900.
 • ÁBRÁNYI Kornél id.: Erkel Ferenc élete és működése: kultúrtörténeti korrajz. Budapest: Schunda, 1895.

Erkel és az opera általában

 • Szikrát dobott a nemzet szívébe – Erkel Ferenc három operája. Bátori Mária, Hunyadi László, Bánk bán. Szövegkönyvek, tanulmányok. Budapest: Rózsavölgyi és Társa, 2012.
 • NÉMETH Amadé: Erkel Ferenc helye kora nemzetközi operairodalmában. Erkel Ferencről, Kodály Zoltánról és korukról. Szerk: Bónis Ferenc. Budapest: Püski Kiadó, 2001.
 • TALLIÁN Tibor: A Nemzeti Színház zenekara Erkel Ferenc idejében. Erkel Ferencről, Kodály Zoltánról és korukról. Szerk: Bónis Ferenc. Budapest: Püski Kiadó, 2001.
 • LEGÁNY Dezső: Erkel vígoperájának bukása. Magyar Zene 36. évf. 1. sz. (1996 március), 56-60. o.
 • BÓNIS Ferenc: Hogyan lett Erkel Ferenc a Pesti Magyar Színház karmestere? In: Erkel Ferencről és koráról. Szerk: Bónis Ferenc. Budapest: Püski kiadó, 1995.
 • CENNER Mihály: Erkel Ferenc a Pesti Városi (német) Színházban. In: Erkel Ferencről és koráról. Szerk: Bónis Ferenc. Budapest: Püski kiadó, 1995.
 • NÉMETH Amadé: Erkel Ferenc és az Erzsébet-opera II. felvonása. In: Erkel Ferencről és koráról. Szerk: Bónis Ferenc. Budapest: Püski kiadó, 1995.
 • SZERZŐ Katalin: A Kolozsvári Nemzeti Színház zenés darabjai, 1856-1866. In: Erkel Ferencről és koráról. Szerk: Bónis Ferenc. Budapest: Püski kiadó, 1995.
 • NÉMETH Amadé: A magyar opera története a kezdetektől az Operaház megnyitásáig. Budapest: Zeneműkiadó, 1987.
 • VÉBER Gyula: Ungarische Elemente in der Opernmusic Ferenc Erkels. Utrecht: Creyghton/Bilthoven, 1976.
 • LEGÁNY Dezső: Erkel Hunyadi Lászlója: Erkel Ferenc születésének 160. évfordulója alkalmából. Magyar Zene 11. évf. 1-4. sz. (1970. december), 97-108. o.
 • GÁL György Sándor: Operák könyve 2. Budapest: Zeneműkiadó, 1961.
 • MARÓTHY János: Erkel útja a „hősi-lírai” operától a kritikai realizmus népi ágáig. In: Az opera
 • MARÓTHY János: Erkels Weg von der „heroisch-lyrischen” Oper zum kritischen Realismus. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1961.
 • SOMFAI László: Az Erkel-kéziratok problémái. In: az opera történetéből. Szerk: Szabolcsi Bence, Bartha Dénes. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1961.
 • UJFALUSSY József: Erkel Ferenc és szövegkönyvei. In: az opera történetéből. Szerk: Szabolcsi Bence, Bartha Dénes. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1961.
 • MARÓTHY János: Erkel útja a „hősi-lírai” operától a kritikai realizmus népi ágáig. Magyar Zene 1. évf. 2. sz. (1960 november), 118-127. o.
 • BARNA István: Erkel nagy művei és a kritika. In: A magyar zene történetéből. Szerk: Szabolcsi Bence, Bartha Dénes. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1955.
 • MARÓTHY János: Erkel Ferenc opera-dramaturgiája és az opera fejlődésének néhány kérdése. In: Erkel Ferenc és Bartók Béla emlékére. Szerk: Szabolcsi Bence, Bartha Dénes. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1954.
 • BARNA István: Erkel Ferenc első operái az egykorú sajtó tükrében. In: Erkel Ferenc és Bartók Béla emlékére. Szerk: Szabolcsi Bence, Bartha Dénes. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1954.
 • PUKÁNSZKYNÉ Kádár Jolán: A Nemzeti Színház százéves története. Budapest, Magyar Történelmi Társulat, 1938.
 • FABÓ Bertalan: Erkel színpadi ábrázolói. In: Erkel Ferencz emlékkönyv / születésének századik évfordulójára. Szerk.: Fabó Bertalan. Budapest: Pátria, 1910.
 • NÉGYESSY László: Erkel Ferencz operaszövegei, mint drámai művek. In: Erkel Ferencz emlékkönyv / születésének századik évfordulójára. Szerk.: Fabó Bertalan. Budapest: Pátria, 1910.
 • ÁBRÁNYI Kornél: Erkel Ferencz félszázados operája. In: Életemből és emlékeimből: a történelem, irodalom és művészet köréből. Szerk: id. Ábrányi Kornél. Budapest: Franklin Társulat, 1897.

Erkel hangszeres művei

 • KASSAI István: Erkel Ferenc hangszeres művei. In: Erkel Ferencről és koráról. Szerk: Bónis Ferenc. Budapest: Püski kiadó, 1995.
 • KASSAI István: Adatok az Erkel-kutatáshoz. III. rész: „Rákóczi induló és Rákóczi nóta”.
 • Magyar Zene 34. évf. 2. sz. (1993 június), 111-162. o.
 • KASSAI István: Adatok az Erkel kutatáshoz. II. rész: „Pannonia”. Magyar Zene 33. évf. 3. sz. (1992 szeptember), 283.323. o.
 • KASSAI István: Adatok az Erkel-kutatáshoz I. rész. A „Csel”-variációk : kapcsolat két szerzői kézirat között. Magyar Zene 32. évf. 3. sz. (1991 szeptember), 289-328. o.
 • PÁNDI Marianne: Erkel Ferenc az előadóművész – a Honművész tükrében. In: Magyar zenetörténeti tanulmányok: írások Erkel Ferencről és a magyar zene korábbi századaiból. Szerk: Bónis Ferenc. Budapest: Zeneműkiadó, 1968.
 • D’ISOZ Kálmán: Erkel és a szimfonikus zene. In: Erkel Ferencz emlékkönyv / születésének századik évfordulójára. Szerk.: Fabó Bertalan. Budapest: Pátria, 1910.

Erkel és a Filharmóniai Társaság

 • BÓNIS Ferenc: Erkel Ferenc, az alapító. In: A Budapesti Filharmóniai Társaság százötven esztendeje, 1853-2003. Budapest: Budapesti Filharmóniai Társaság, 2005.
 • NÉMETH Amadé: A Budapesti Filharmóniai Társaság 1867-1868. évi jegyzőkönyve. In: Erkel Ferencről és koráról. Szerk: Bónis Ferenc. Budapest: Püski kiadó, 1995.
 • A Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekarának 125 esztendeje: 1853-1978. Szerk: Breuer János. Budapest: Zeneműkiadó, 1978.
 • CSUKA Béla: Kilenc évtized a magyar zeneművészet szolgálatában: a Filharmóniai Társaság emlékkönyve 90 éves jubileuma alkalmából. Budapest: Filharmóniai Társaság, 1943.
 • D’ISOZ Kálmán: A Magyar Királyi Operaház zenekarából alakult Filharmóniai Társaság jubiláris évkönyve: 1853-1928. Budapest: Filharmóniai Társaság, 1928.
 • MÉSZÁROS Imre, D’ISOZ Kálmán: A Filharmóniai Társaság múltja és jelene 1853-1903. Budapest: Hornyánszki Viktor császári és királyi udvari Könyvnyomdája, 1903.
 • MÉSZÁROS Emerich: Vierzig Jahre der Budapester Philharmonischen Gesellschaft, 1853-1893. Budapest: [k.n.], 1893.

Erkel és a Zeneakadémia

Erkel és a kortársak

Az Erkel-család

 • D. NAGY András: Epizódok az Erkel család életéből. In: A nemzeti romantika világából. Szerk: Bónis Ferenc. Budapest, Püski, 2005.
 • D: NAGY András: Erkel Ferenc családi környezte Gyulán. In: Erkel Ferencről, Kodály Zoltánról és korukról. Szerk: Bónis Ferenc. Budapest: Püski Kiadó, 2001.
 • D: NAGY András, MÁRAI György: Az Erkel család krónikája. Bev: Bónis Ferenc. Gyula: Gyula Város Önkormányzata: Erkel Ferenc Társaság, 1992.
 • SOÓS Péter: Gyula és az Erkel család. In: Honunk a hazában. Budapest: Hungária Sport, 1988.
 • NÉMETH Amadé: Az Erkelek a magyar zenében: az Erkel család szerepe a magyar zenei művelődésben. Békéscsaba: Békés M.Tcs., 1987.
 • VÁCZI Tamás: Találkozás Erkel Ferenc dédunokájával [Trózner Saroltával]. Muzsika (1986. november).
 • VALKÓ Arisztid: Erkel Sándor hivatali működése az ügyiratok tükrében. [I. rész:] Magyar Zene 15. évf. 4. sz. (1974. december), 420-436. o. II. rész: uott. 16. évf. 2. sz. (1975. június), 195-207. o. III. rész: 16. évf. 4. sz. (1975. december), 414-426. o. IV. rész: 17. évf. 3. sz. (1976. szeptember), 308-327. o. Pótlások: 21. évf. 3. sz. (1980 szeptember), 319-328. o.
 • SOMFAI László: Az Erkel-kéziratok problémái. In: az opera történetéből. Szerk: Szabolcsi Bence, Bartha Dénes. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1961.
 • KOHN Dávid: Dr. Erkel Rezső. In: Hatvan év múltán (!): visszaemlékezések. Gyula: Dobay János Könyvnyomdája, 1936.
 • KEMÉNY Lajos: Az Erkel család pozsonyi származása: újabb családtörténeti adatok. Komárom: Nemzeti Kultúra, 1933.
 • KERESZTY István: Az Erkel-család krónikájához. In: Erkel Ferencz emlékkönyv / születésének századik évfordulójára. Szerk.: Fabó Bertalan. Budapest: Pátria, 1910.

Forrásközlések

 • ERKEL Tibor: A Nemzeti Színház fő rendeltetéséről: Erkel Ferenc levele Csengery Antalhoz. In: A nemzeti romantika világából. Szerk: Bónis Ferenc. Budapest, Püski, 2005.
 • SZÁSZ Károly: Ismeretlen Erkel-mű. In: Zenetudományi írások. Szerk: Benkő András. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1980.
 • VALKÓ Arisztid: Erkel Ferenc hivatali működésével kapcsolatos levéltári akták. In: Magyar Zenetörténeti tanulmányok: Szabolcsi Bence 70. születésnapjára. Szerk: Bónis Ferenc. Budapest: Zeneműkiadó, 1969.
 • VALKÓ Arisztid: Szemelvények a Fővárosi Levéltár Erkel-Liszt leveleiből. [I. rész:] Magyar Zene 1. évf. 7-8. sz. (1961 október), 170-176. o. II. rész: 3. évf. 1. sz. (1962 február), 46-54. o.
 • LAKATOS István: Erkel-dokumentumok Romániából. Magyar Zene 1. évf. 4. sz. (1961 február), 444-447. o.
 • BARNA István: Erkel Ferenc levele Szemere Bertalanhoz. In: Örök muzsika: zenetörténeti okmányok. Összeáll. és jegyz. Barna István. Budapest: Zeneműkiadó, 1959.
 • LAVOTTA Rezső: Zenei kéziratok. 2. köt., Kéziratos zeneművek. Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum Országos Széchényi Könyvtára, 1940.
 • ISOZ Kálmán: Zenei kéziratok. 1. köt., Zenei levelek. Budapest, Stepaneum Nyomda és Könyvkiadó Rt., 1924.
 • D’ISOZ Kálmán: Erkel-emlékek és levelezés. In: Erkel Ferencz emlékkönyv / születésének századik évfordulójára. Szerk.: Fabó Bertalan. Budapest: Pátria, 1910.

Műjegyzékek

 • LEGÁNY Dezső: Erkel Ferenc művei és korabeli történetük. Budapest: Zeneműkiadó, 1975.
 • MAJOR Ervin: Erkel Ferenc műveinek jegyzéke. In: Magyar zenetörténeti tanulmányok: írások Erkel Ferencről és a magyar zene korábbi századaiból. Szerk: Bónis Ferenc. Budapest: Zeneműkiadó, 1968.
 • MAJOR Ervin: Erkel Ferenc műveinek jegyzéke: bibliográfiai kísérlet. Budapest: [k.n.], 1947.

Bibliográfiák

Ikonográfia

Erkel és a sakk

 • BOTTLIK Iván: Erkel Ferenc és Bláthy Ottó Titusz: h8 mező. In: Kis magyar sakktörténet. Budapest: Bánházi István, 2006.
 • ŐSZ Gábor: Erkel Ferenc és a sakk. In: Erkel Ferencről és koráról. Szerk: Bónis Ferenc. Budapest: Püski kiadó, 1995.
 • MÁRKI István: A sakkjáték tankönyve. Elméleti és gyakorlati kalauz a sakkjáték megtanulására kezdők és haladottabbak számára. Gyula: [Dobay János Könyvnyomdája], 1782.

Erkel-recepció és -kultusz

 • BOZÓ Péter: Mit rákentek a századok. Erkel: Hunyadi László – kritikai kiadás. Muzsika (2007. május).
 • NÉMETH Csaba: A gyulai Erkel Múzeum Erkel-gyűjteménye. Gyula: Erkel Ferenc Múzeum, 2007.
 • DOLINSZKY Miklós: Erkel kritikai operakiadás: múlt, jelen, jövő. Muzsika (2001. augusztus).
 • Mascagni Erkel Ferencről. In: Kalendárium: Ablak országra-világra: 2000. szerk: Árpási Zoltán. Békéscsaba: Népújság Kft.
 • CSÁTH Géza: A muzsika mesekertje: összegyűjtött írások a zenéről. Szerk., sajtó alád rend. Szajbély Mihály. Budapest: Magvető, 2000.
 • CZEGLÉDI Imre: Gyula: Erkel Ferenc Emlékház. [3.kiad.]. Budapest: TKM Egyesület, 1996.
 • SZERZŐ Katalin: Utak és elágazások Erkel után: Mihalovics Ödön. In: Erkel Ferencről és koráról. Szerk: Bónis Ferenc. Budapest: Püski kiadó, 1995.
 • LEGÁNY Dezső: Örökségünk Erkel Ferenctől. Muzsika (1993. július és augusztus).
 • TALLIÁN Tibor: Meghalt Erkel – éljen Rékai? Plaidoyer az eredetiért. Muzsika (1993. július és augusztus).
 • Erkel 1810-1893: centenáriumi emlékkiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban 1993. június 4-től 1993. október 30-ig. A kiállítás rend., a katalógust írta: Szerző Katalin. Budapest: OSZK, 1993.
 • Erkel az ex librisen. Gyula: Dürer Társaság, 1993.
 • Erkel emlékév 1993: Gyula: Erkel városának centenáriumi programja. Szerk: Jenei Kálmán. Gyula: Önkormányzat, 1993.
 • Erkel Ferenc Emlékév 1993. Gyula: Erkel Ferenc Társaság, 1993.
 • LUPSÁN Judit: Az Erkel hagyományok ápolása Gyulán. Szakdolgozat. Békéscsaba: Lupsán Judit, 1993.
 • GARAMI Veronika: Erkel hagyományok Gyulán: 1945-1991. Szakdolgozat. Szeged: Garami Veronika, 1992.
 • Az Erkel Ferenc Társaság híradója. Gyula: Erkel Ferenc Társaság, 1991.
 • CZEGLÉDI Imre: Gyula: Erkel Ferenc Emlékház. [2.kiad.] Szerk: Rappai Zsuzsa. Budapest: TKM Egyesület, 1987.
 • CZEGLÉDI Imre: Gyula: Erkel Ferenc Emlékház. Szerk: Rappai Zsuzsa. Budapest: TKM Egyesület, 1986.
 • BREUER János: Jegyzetlapok Erkel Ferencről – születésének 175. évfordulóján. Muzsika (1985. november).
 • SZERDAHELYI István: Az Erkel Ferenc Emlékmúzeum. Gyula: Erkel Ferenc Múzeum, 1975.
 • BÓNIS Ferenc: Erkel Ferenc vaskorona-rendje. In: Magyar zenetörténeti tanulmányok: Mosonyi Mihály és Bartók Béla emlékére. Szerk: Bónis Ferenc. Budapest: Zeneműkiadó, 1973.
 • JUHÁSZ Előd: Megemlékezések Erkelről. Muzsika (1969. január).
 • VALKÓ Arisztid: Levéltári adatok Erkel Ferenc temetéséről és emlékének megörökítéséről. In: Magyar zenetörténeti tanulmányok: írások Erkel Ferencről és a magyar zene korábbi századaiból. Szerk: Bónis Ferenc. Budapest: Zeneműkiadó, 1968.
 • VOLLY István: Népdalváltozatok egy Erkel operadallamra. Magyar Zene 6. évf. 3. sz. (1965. június), 237-248. o. (Ehhez ld. még BÓNIS Ferenc: Erkel és a népzene: megjegyzések Volly István cikkéhez. Magyar Zene 6. évf. 4. sz. (1965. szeptember), 412-414. o.
 • HARASZTI Emil: Erkel-kultusz a jelenben. In: Erkel Ferencz emlékkönyv / születésének századik évfordulójára. Szerk.: Fabó Bertalan. Budapest: Pátria, 1910.
 • PONORI Thewrewk Emil: Síremlékavatás: elmondta PONORI Thewrewk Emil 1904. november 7-én. In: Erkel Ferencz emlékkönyv / születésének századik évfordulójára. Szerk.: Fabó Bertalan. Budapest: Pátria, 1910.