BÁNK BÁN
Nyomtatóbarát változat
Legány-jegyzékszám 53
Műfaj Nagy opera 3 felvonásban
Keletkezési idő 1861
Szöveg Egressy Béni
Bemutató helye, ideje Pest, Nemzeti Színház 1861. márc. 9.
Bemutató előadói -
További előadások

-

Megjegyzések

Katona József azonos című drámája alapján

A CSELEKVÉNY VÁZLATA
Első felvonás
Gertrud királyné udvara mulat. Petur bán kifakad a merániak s a behódolt magyarok dorbézolása miatt. Hívei, a Békétlenek óvatosságra intik őt, és bordalt kérnek. Petur keserű bordala után elárulja: az országjáró Bánk bán után küldetett, hogy az lássa a hazáját és feleségét, Melindát fenyegető veszélyt. – A visszatért Bánk, Biberach hívására belépve meglátja, hogyan teszi a szépet Ottó Melindának. Elborzadva távozik, így nem tudhatja, hogy Melinda ellenáll. Mindkét férfi Biberachtól kér tanácsot, aki Ottónak porokat ad: hevítőt Melinda, és altatót Gertrud számára, a feldúltan berohanó Bánknak pedig elárulja, hogy Ottó útját maga Gertrud készítette elő. Bánk úgy dönt, a Királytól kér elégtételt. – Gertrud elbocsátja vendégeit. Köszönet helyett Melinda keserűen vádolja a Királynét Ottó viselkedése miatt. A Bánkot távol tudó Békétlenek bosszút esküsznek.

Második felvonás
Személyes sérelmét félretéve Bánk úgy dönt, előbb a haza baját kell orvosolnia. Egy öreg parasztban – aki kifosztott hazájáról és népéről beszél neki – felismeri egykori megmentőjét, Tiborcot. A meggyalázott Melinda lép be szétszórt hajjal, magán kívül. A felbőszült Bánk megátkozza gyermeküket, Melinda könyörgésére azonban megenyhül, és végül mindkettőjüket megáldja. Tiborcot bízza meg, hogy feleségét kisfiával együtt otthonukba kísérje. – Bánk számon kéri a Királynén hazája és felesége sorsát. Gertrud megátkozza őt, de Melindát és tulajdon testvérét is. Ottó tűnik fel egy pillanatra, akit látva Bánk a merániak egész nemzetségére szór átkot. Gertrud tőrt emel rá, amit ő kiragad kezéből, és leszúrja a menekülni próbáló Királynét, majd eltántorog. – A zajra betörő Békétlenek csapata felfedezi Gertrud tetemét. Közös imában fohászkodnak a hazáért. A győztesként hazatérő II. Endre elszörnyedve szembesül a gyilkossággal, és Peturékat vádolja a tettel. Szörnyű ítéletet helyez kilátásba. A Békétleneket és Peturt az őrök körülfogják.

Harmadik felvonás
Bánk vára felé haladva a viharos Tisza partján Tiborc nem tudja rávenni Melindát az átkelésre. Az csak tébolyultan dalol, majd angyali kar hívószavát vélve, keblén síró kisfiával a Tisza habjai közé rohan. – A Gertrud ravatala köré gyűlt udvarnak királyi tiszt jelenti: megölte Peturt, a Királyné gyilkosát. A megérkező Bánk bevallja tettét. Az uralkodó párbajra készül. Tiborc érkezik Melinda és kisfia tetemével. Bánk számára ez jelenti a gyilkos döfést.
(Írta Gupcsó Ágnes és Németh G. István.)

A MŰ KÉZIRATOS FORRÁSAI
A szöveg/librettó kézirata
Őrzési hely Országos Széchényi Könyvtár
Jelzet Színháztörténeti Tár, MM 13.499
Méret 23 cm
Lejegyző -
Leírás

Cenzúrapéldány és súgópéldány. Cenzor: Worafka József, 1861. márc. 6. Benkő Kálmán kézjegyével. Magyar Állami Operaház könyvtára.

Őrzési hely Országos Széchényi Könyvtár
Jelzet Színháztörténeti Tár, MM 13.536
Méret 22 cm
Lejegyző -
Leírás

Ügyelőkönyv szereposztással, díszletrajzzal és kelléklistával. Év nélkül

A MŰ NYOMTATOTT FORRÁSAI
Első szövegkiadás
Hely, kiadó, év, terjedelem, (lemez szám) Pest, Herz nyomda, 1861, 32 o., 1 t.
Példányok OSZK Színháztörténeti Tár, MM 18.374
Leírás

-

További szövegkiadások
Hely, kiadó, év, terjedelem, (lemez szám) Budapest, Bartalits nyomda, 1878, 32 o.
Példányok OSZK Színháztörténeti Tár, MM 16.219
Leírás

-