BÁTORI MÁRIA
Nyomtatóbarát változat
Legány-jegyzékszám 20
Műfaj Nagy hősi nemzeti szomorú opera 2 felvonásban
Keletkezési idő 1840
Szöveg Egressy Béni
Bemutató helye, ideje Pest, Nemzeti Színház 1840. aug. 8.
Bemutató előadói -
További előadások

1846. dec. 12., 1852. júni. 25., 1858. febr. 1.

Megjegyzések

Dugonics András azonos című műve után.
Címváltozatok: Báthory Mária, Báthori Mária

A CSELEKVÉNY VÁZLATA
A budai várpiacon a dalmáciai hadjáratból győztesen hazatérő trónörökös herceget várja a nép. Istvánt tragikus hírek fogadják: neje, Judit elhunyt, az ország érdekében újra kell nősülnie. Első – kényszerített – házasságára hivatkozva utasítja vissza az újabb követelést. A szócsata hevében kiderül: Leányváron él István nemes, de nem királyi házból való szerelme, akitől két gyermeke is született. A király – Könyves Kálmán – átkot mond fiára, mire az a trón elleni támadással fenyegetőzve kijelenti: Bátori Máriát veszi feleségül. Harcosaival együtt Leányvárra távozik, ahol Mária – hölgyei körében – aggodalmakkal teli szívvel várja őt. István elhatározásáról értesülve előbb ellenzi azt, majd enged ugyan, de esküvőjük alatt is balsejtelmek gyötrik. * Udvarhölgyei sem tudják felderíteni a Király bosszújától rettegő Máriát. Rossz előérzetei fokozódnak, amikor fivére, Miklós és férje vadászni indulnak. Eközben Budán Mária megöletésére buzdítják a Királyt tanácsosai, hisz a fattyak veszélyeztetik István és Judit utódát. Kém hozza az esküvő hírét. Az élet és halál törvényeivel vívódó Király úgy dönt: udvarával Leányvárra indul. A királyi vadásztanyán Miklós vidám bordalt énekel, István azonban Mária véres árnyának rémképét látja, és kíséretével sietve visszatér Leányvárra. Mindeközben az ingatag Király – megismerve Máriát és gyermekeit – előbb őszintén megbocsát, végül azonban mégis szabad kezet ad vérszomjas intrikus tanácsnokainak. Segítségükkel egy bakó a lakosztályában leszúrja a gyermekei jelenlétében imádkozó Máriát, aki a visszatérő István és Miklós szemeláttára, férje karjában hal meg. A két férfi és vadásztársaik bosszút esküsznek a gyilkos fejére.
(Írta Gupcsó Ágnes és Németh G. István.)

A MŰ KÉZIRATOS FORRÁSAI
Zenei kéziratok
Őrzési hely Országos Széchényi Könyvtár, Budapest
Jelzet Zeneműtár: Ms. mus. 3
Méret 250, 327 l. 35,5x27 cm
Lejegyző Erkel Ferenc autográf
Leírás

Az 1. kötet 1r oldalán datálás: Anfang 30 März [1]840.
A 2. kötet 1r oldalán datálás: Angefangen 1/2 Juli [1]840.
A kézirat a nyitányt nem tartalmazza.

Őrzési hely Országos Széchényi Könyvtár, Budapest
Jelzet Ms. mus. 11
Méret [2] lev. 21x27 cm.
Lejegyző Erkel Ferenc autográf
Leírás

"Nemzeti Kar. Bátori Mária operából. Pesth, 24/4 1841". Albumlapszerűen lejegyzett, 8 ütemes részlet, szöveg nélkül.

Őrzési hely Országos Széchényi Könyvtár, Budapest
Jelzet Ms. mus. 2.644
Lejegyző Ismeretlen.
Leírás

A nyitány hiteles másolata 1845-ből.

A szöveg/librettó kézirata
Őrzési hely Országos Széchényi Könyvtár
Jelzet Színháztörténeti Tár, MM 13.539
Méret 27 cm
Lejegyző -
Leírás

Súgópéldány, 1840. Nemzeti Színház, Magyar Királyi Operaház és Magyar Állami Operaház könyvtára.

Őrzési hely Országos Széchényi Könyvtár
Jelzet Színháztörténeti Tár, MM 13.540
Méret 27 cm
Lejegyző -
Leírás

Súgópéldány, 1840. Magyar Állami Operaház könyvtára.

A MŰ NYOMTATOTT FORRÁSAI
Első szövegkiadás
Hely, kiadó, év, terjedelem, (lemez szám) Pest, Beimel nyomda, év nélkül, 38 o.
Példányok OSZK Törzsgyűjtemény, 204.792
Leírás

-

További szövegkiadások
Hely, kiadó, év, terjedelem, (lemez szám) Pest, Herz nyomda, 1858, 22 o.
Példányok OSZK Színháztörténeti Tár, MM 11.699
Leírás

-