BRANKOVICS GYÖRGY
Nyomtatóbarát változat
Legány-jegyzékszám 64
Műfaj Dalmű 4 felvonásban
Keletkezési idő 1874
Szöveg Ormay Ferenc és Ódry Lehel
Bemutató helye, ideje Budapest, Nemzeti Színház 1874. máj. 20.
Bemutató előadói -
További előadások

-

Megjegyzések

Obernyik Károly azonos című drámája után.
Címváltozat /színlapon/: Brankovics, Szerbia despotája

A CSELEKVÉNY VÁZLATA
Brankovics várában a nép áldást kér Hunyadi János fegyvereire. A szerb despota lánya, Mara elmeséli álmát dajkájának, a török táborban látott ismeretlen vitézről. Brankovics érkezik fiaival és magyar barátaival. A törökök békét kínálnak, ám a magyarok nem bíznak bennük, s kérik Brankovicsot, tartsa szem előtt a közös haza sorsát, ne fogadja követeiket keresztyén szövetségesei nélkül. A hír hallatára – meghalt Albert magyar király – Hunyadi Lászlónak haza kell térnie. Brankovics az események következtében jobb békefeltételt remél, s titkon mégis fogadja a török követeket. Mara az egyik küldöttben álmai szereplőjét ismeri fel. Murat szeretné a lány szerelmét megnyerni. A csatából visszatérők tánccal ünneplik győzelmüket. * Mara visszautasítja Murat udvarlását, nem akar frigyre lépni az ellenséggel. Brankovics bevallja fiainak, békét kötött a törökkel – Gerő ellenzi, István támogatja a döntést. Az eskütételkor II. Murat leleplezi szultán voltát – kezesként magával viszi a két fiút. * Hunyadi János győzelmének híre érkezik. A törökök nem teljesítették maradéktalanul a megegyezést, a szerb nép a magyarokhoz való csatlakozást követeli. Brankovics hű marad esküjéhez, ám a törökök hamis hírt kapván hitszegőnek gondolják, s fiait megvakítják. Brankovics összeroppan, mikor a hazatérő világtalan Gerőt megpillantja; s hamarosan maradék reménye is szertefoszlik szembesülve másik örököse, István fia azonos sorsával. Most már maga is a török ellen fordul. * Mara és Murat újra talákozik. A lány végül megvallja szerelmét, és követi a szultánt. A táborban tudja meg, mi történt testvéreivel, akiket – miután Murat fogságába estek – a szultán hozzá vezettet. Azok visszahívnák a szülőföldre – Mara azonban már kitart férje mellett. A győztes csatában Brankovics megsebesül, és gyermekeit Hunyadi apjára, Jánosra bízván meghal.
(Írta Gupcsó Ágnes és Németh G. István.)

A MŰ KÉZIRATOS FORRÁSAI
A szöveg/librettó kézirata
Őrzési hely Országos Széchényi Könyvtár
Jelzet Színháztörténeti Tár, MM 13.564
Méret 28 cm
Lejegyző -
Leírás

Súgópéldány, 1874.

A MŰ NYOMTATOTT FORRÁSAI
Első szövegkiadás
Hely, kiadó, év, terjedelem, (lemez szám) Budapest, Pfeifer, Hornyánszky nyomda, 1874, 27 o.
Példányok OSZK Színháztörténeti Tár, MM 18.375
Leírás

A Nemzeti Színház könyvtára 63.