BUZGÓ KEBELLEL ("Buzgó kebellel áldozunk..."))
Nyomtatóbarát változat
Legány-jegyzékszám 66
Műfaj kórusmű férfikarra, orgonakísérettel
Keletkezési idő 1875 november
Szöveg Göndöcs Benedek
Bemutató helye, ideje Gyula, 1875. XII. 8.
Bemutató előadói a Gyulai Dalkör tagjai
Megjegyzések

A gyulai plébániatemplom 100 éves jubileumára készült alkalmi kompozíció.

A MŰ KÉZIRATOS FORRÁSAI
Zenei kéziratok
Őrzési hely Gyula, Városi Múzeum
Lejegyző Erkel Sándor
Leírás

Somfai László feltételezi, hogy esetleg a komponista is Erkel Sándor volt.

Őrzési hely Országos Széchényi Könyvtár, Budapest
Jelzet Zeneműtár: Ms. mus. 1.169
Méret [4] lev. 30,5x23 cm
Lejegyző Ismeretlen kéz másolata, 1879 ?
Leírás

Partitúra. A címoldalon helytelenül "Csurgó kebellel..." szerepel.

A MŰ NYOMTATOTT FORRÁSAI

A gyulai kézirat első 9 ütemének fakszimiléje megjelent Scherer Ferenc: Erkel Ferenc (Gyula: Városi Múzeum, 1944.) kötetének képmellékletei között [4. lap].

VONATKOZÓ SZAKIRODALOM

Legány Dezső: Erkel Ferenc művei és korabeli történetük. Budapest: Zeneműkiadó, 1975. 36. o.
Somfai László: Az Erkel kéziratok problémái. In: Zenetudományi tanulmányok IX. Az opera történetéból Szerk. Szabolcsi Bence és Bartha Dénes. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1961. 81-158. o.