CSEL-VARIÁCIÓK. Változatok Bartay Endre „A csel” című operájának (verbunkos) témájára.
Nyomtatóbarát változat
Legány-jegyzékszám 14–15
Műfaj Zongaramű. (Tervezett vonóskvintettel.)
Keletkezési idő 1839?
Bemutató helye, ideje ? Gyula, 1839. IX. 17. (a Megyei Kórház javára adott koncert zárószámaként).
Bemutató előadói Erkel Ferenc
További előadások

Nincs adat.

Megjegyzések

A mű zenetudományi értékelése körül sokáig zavart okozott az a tény, hogy a Nemzeti Múzeumba 1934-ben beérkezett kéziratot két részre bontva, egymást követő jelzetek alatt vették állományba. Ennek oka az lehetett, hogy az első, Ms. mus. 1.661 jelzetű rész kihagyott sorokat tartalmaz a tervezett vonósötös kísérőszólamok számára, míg az Ms. mus. 1.662 jelzetű „Adagio és Presto” minden sorát kitölti a zongoraszólam. Az összetartozóságot azonban a tematikai összefüggéseken túl a már Legány által kimutatott azonos kottapapír és zongorafaktúra, valamint Erkel folyamatos oldalszámozása is tanúsítja. A kompozíció az ifjú Erkel egyik legjelentősebb ismert darabja.
(A fentiek Kassai István megállapításai.)

Bartay Endre Csel c. vígoperáját 1839. április 29-én mutatta be a Pesti Magyar Színház. Erkel a Csel-variációkon kívül két további kamaraműben (L. 8 és L. 13) is feldolgozta az opera egy-egy témáját. E két kompozíció ugyan elveszett, de a második alcímében említett "magyar toborzó thema" valószínűsíti, hogy abban Erkel Bartay operájának ugyanazon témáját dolgozta fel, mint a Csel-variációkban.

A MŰ KÉZIRATOS FORRÁSAI
Zenei kéziratok
Őrzési hely Országos Széchényi Könyvtár, Budapest
Jelzet Zeneműtár: Ms. mus. 1.661
Méret 37×28,5 cm
Lejegyző Erkel Ferenc autográf
Leírás

Címlap („Begleitungs Stimmen zu den Csel Variationen”) és 1–10. kottaoldal.

KOTTA

Őrzési hely Országos Széchényi Könyvtár, Budapest
Jelzet Zeneműtár: Ms. mus. 1.662
Méret 37×28,5 cm
Lejegyző Erkel Ferenc autográf
Leírás

Az eredetileg összetartozó kézirat második része: 11–16. kottaoldal.

KOTTA

A MŰ NYOMTATOTT FORRÁSAI

Fakszimile kiadása: Magyar Zene XXXII. évf. 3. sz. (1991. szeptember), 298–308., 311–316. o.

VONATKOZÓ SZAKIRODALOM

KASSAI István: Adatok az Erkel-kutatáshoz I. rész. A „Csel”-variációk. Kapcsolat két szerzői kézirat között. Magyar Zene XXXII. évf. 3. szám (1991. szeptember), 289–328. o.
LEGÁNY Dezső: Erkel Ferenc művei és korabeli történetük. Budapest : Zeneműkiadó, 1975, 24–27. o.
KASSAI István: Erkel Ferenc hangszeres művei. In: Erkel Ferencről és koráról. Szerk. Bónis Ferenc. Budapest: Püski Kiadó, 1995. (Magyar zenetörténeti tanulmányok), 55-75. o.

HANGFELVÉTELEK

Introduction and Variations on the Theme of Endre Bartay's Opera "Csel" / Ferenc Erkel. In: Piano Works – Chamber Music / Ferenc Erkel. – Unterhaching–München : HNH International Ltd., cop. 1991. – 1 CD : DDD. – 8.223317
Megjegyzés: A CD-n szereplő 6. felvétel.
OSZK Zeneműtár: HVCD 70.613

Bevezetés és változatok Bartay Endre "Csel" című operájának témáira / Erkel Ferenc. Kassai István (zongora). In: Zongoraművek – Piano music / Erkel Ferenc. – [Budapest] : Hungaroton, 1992. – 1 hanglem.: 33/min.
FSZEK Zenei Gy., Hangtár: S 8921