DÓZSA GYÖRGY
Nyomtatóbarát változat
Legány-jegyzékszám 58
Műfaj Opera 5 felvonásban
Keletkezési idő 1867
Szöveg Szigligeti Ede
Bemutató helye, ideje Pest, Nemzeti Színház, 1867. ápr. 6.
Bemutató előadói -
További előadások

-

Megjegyzések

Jókai Mór azonos című műve alapján.

A CSELEKVÉNY VÁZLATA
1514-ben Budán, Mátyás temploma előtt Lőrinc diák a pogány elleni harcra szólít fel. Zápolya, erdélyi vajda csípős megjegyzései közepette II. Ulászló nemessé avatja a székely Dózsa Györgyöt, aki felesküszik a haza védelmére. A keresztet Csáky Lóra tűzi keblére, kinek hódolói sorába – Zápolya és Bornemissza mellé – Dózsa is belép. A távozni készülő Dózsát arája, Rózsa és egykori barátja, Barna tartja fel. Elbeszélésük szerint Rózsának Dózsához való hűsége miatt Zápolya feldúlatta otthonát, s Dózsa édesanyja is halott. A hadba indulók, – imáik közepette, – zászlóikra áldást kapnak. * A Király névnapját ünneplő urak Zápolyával az élen Dózsán élcelődnek. Hegedős, a költő a régi dicsőségről és a külső-belső viszályokról énekel. Lóra – hazáját megmentendő – a nemességet váratlanul Dózsa támogatására buzdítja. * Élénk vita folyik az egyenlőségről a Rákos mezején gyülekezők közt. Lőrinc pap legfőbb ellenségként a nemességet nevezi meg. Az érkező Zápolya ócsárolja a jött-menteket, a védelmükre kelő Barnán számon kéri jobbágy-szolgálata megtagadását. A felbőszült tömeget Dózsa megpróbálja megfékezni, ám Zápolya becsmérelve őt letépi melléről a keresztet. Immár megállíthatatlan a nemesek elleni felkelés. Rózsa kétségbeesetten könyörög hazájáért és kedveséért. * Dózsa, Barna és Rózsa különös jóslatokat kap. Barna szereti titkon Rózsát, akiről – mert már Lórához húz szíve – Dózsa lemond. Hívei hiába követelik a nemes foglyok kivégzését, mivel Lóra is köztük van, mindenki kegyelmet kap, ha megfogadják: nem támadnak újra ellenük. Csak Bornemissza nem tesz ígéretet – a jóslat szerint Dózsára csak egy valaki veszélyes: „aki nem issza a bort”. Dózsa nem hisz a jövendölésben, s őt is szabadon bocsátja. Lórát továbbra is magánál tartja, s Barna őrizetére bízza. Rózsa azt remélve, hogy Dózsát még visszahódíthatja, kiszabadítja Lórát, s helyébe lép. Barna abban a hitben, hogy Lórával teszi, leszúrja Rózsát. A lány kegyelmet kér Barnának, s Dózsa karjaiban boldogan hal meg. Zápolya támadása újra hadba szólítja a sereget. * Dózsa Bornemissza foglyaként sínylődik börtönében. Lázálmából megérti: áldozata jobb idők eljövetele érdekében mégsem hiábavaló – s bár Lóra megmenekítené, vállalja a neki megjósolt „királyságot”: a tüzes trónt és koronát.
(Írta Gupcsó Ágnes és Németh G. István.)

A MŰ KÉZIRATOS FORRÁSAI
A szöveg/librettó kézirata
Őrzési hely Országos Széchényi Könyvtár
Jelzet Színháztörténeti Tár, MM 13.612
Méret 29 cm
Lejegyző Novák György
Leírás

Súgópéldány, 1867. Nemzeti Színház és Magyar Királyi Operaház könyvtára.

Őrzési hely Országos Széchényi Könyvtár
Jelzet Színháztörténeti Tár, MM 13.614
Méret 22 cm
Lejegyző Bőhm Gusztáv
Leírás

Bőhm Gusztáv rendezőkönyve, 1867.

Őrzési hely Országos Széchényi Könyvtár
Jelzet Színháztörténeti Tár, MM 13.613
Méret 28 cm
Lejegyző Virág Lajos
Leírás

Virág Lajos ügyelőkönyve kézjegyével, 1867.

A MŰ NYOMTATOTT FORRÁSAI
Első szövegkiadás
Hely, kiadó, év, terjedelem, (lemez szám) Pest, Emich nyomda, 1867, 46 o.
Példányok OSZK Színháztörténeti Tár, MM 11.702
Leírás

-