DUO BRILLANT en forme de Fantaisie sur des airs hongrois concertant pour piano et violon
Nyomtatóbarát változat
Legány-jegyzékszám 6
Műfaj Kamarazenei mű hegedűre és zongorára
Bemutató helye, ideje Pest, 1837. II. 26.
Bemutató előadói Henri Vieuxtemps és Erkel Ferenc.
További előadások

1837. III. 9. és 19. (Pest, Vieuxtemps és Erkel), 1838. X. 4. (Magyar Színház, Jansa, bécsi konzervatóriumi tanár és Erkel), 1841. VI. 6. (Redoute, Camillo Sivori és Erkel Ferenc), 1841. VI. 15. (Nemzeti Színház, Sivori és Erkel), 1843. I. 27. (Pest, Vieuxtemps és Erkel), 1850. III. 13. és 15. (Nemzeti Színház, a Neruda-testvérek), 1857. VI. 9. (Kolozsvár, Bidó Amália és Gegenbauer, kolozsvári zongoratanár)

Megjegyzések

Autográf kézirata ismeretlen. Az első Erkel-mű, amely nyomtatásban megjelenik.

A darab még a következő címeken is ismert volt: „Változatok magyar témákra”, „Phantasia és változatok egy [!] magyar thema felett”, „Mezei bokréta”, „Nagy kettős verseny magyar népdalokból”. Az Országos Széchenyi Könyvtár által őrzött kiadásban „Airs hongrois” címen szerepel a mű, mint Vieuxtemps és különböző társszerzői – Erkel, Gregoire, Wolff, Rubinstein – kilenc „Duos concertants pour Piano et Violon” című sorozatának No 1-es darabja. A mű előadásairól a korabeli sajtóban megjelent egyes, a művet kizárólag Erkel szerzeményeként említő beszámolók azonban (pl. Honművész, 1837. III. 2., 25.) megerősíteni látszanak Major Ervin feltevését, miszerint koncepcióját tekintve a mű Erkeltől származik, míg Vieuxtemps csupán a hegedű szólam revízióját, virtuózabbá tételét végezte el.

A témák közül az ún. „Thème hongrois” – mint Major megállapította – Csermák Antal szerzeménye (kiadása: Mohaupt Ágoston: 4 Magyar Tántzok… Forte-Pianora alkalmaztatva. Pest, Lichtl Károly, é.n., No. 4.) Kassai István értékelése szerint a fiatal Erkel Liszt Magyar rapszódiáit megelőlegezve tár magyar tematikát európai színvonalon európai nagyközönség elé.

A MŰ KÉZIRATOS FORRÁSAI
Zenei kéziratok
Őrzési hely A Schott Kiadó archívuma.
Lejegyző Ismeretlen.
Leírás

Úgynevezett nyomdai kézirat pótlólagos bejegyzésekkel, melyek közül néhány Erkeltől származik.

A MŰ NYOMTATOTT FORRÁSAI
Első kiadás
Hely, kiadó, év, terjedelem, (lemez szám) Mainz, Antwerpen: Les Fils de B. Schott, [1838?]
Példányok Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont: 12.822, LFZE Központi Könyvtár: M 46.994
További kiadások
Hely, kiadó, év, terjedelem, (lemez szám) Mainz: B. Schott's Söhne, évszám nélkül. (5298-as lemezszám). – 23, 7 o.
Példányok OSZK Zeneműtár: Mus. pr. 14.093
Hely, kiadó, év, terjedelem, (lemez szám) Paris: Brandus et Cie, évszám nélkül. (M. S. 3505-ös lemezszám.)
Példányok LFZE Központi Könyvtár: Z 6.081
Példányok
VONATKOZÓ SZAKIRODALOM

Major Ervin: Erkel Ferenc műveinek jegyzéke. Második bibliográfiai kísérlet. In: Magyar Zenetörténeti Tanulmányok. Írások Erkel Ferencről és a magyar zene korábbi századairól. Szerk. Bónis Ferenc. Budapest: Zeneműkiadó, 1968. p. 14–15. o.

Legány Dezső: Erkel Ferenc művei és korabeli történetük. Budapest: Zeneműkiadó, 1975. 20–22. o.

Kassai István: Erkel Ferenc hangszeres művei. In: Erkel Ferencről és koráról. Szerk. Bónis Ferenc.(Magyar zenetörténeti tanulmányok). Budapest: Püski Kiadó, 1995. 55–75. o.

Kassai István: Adatok az Erkel-kutatáshoz I. rész. A "Csel"-variációk. Kapcsolat két szerzői kézirat között. Magyar Zene XXXII. évf. 3. szám (1991. szeptember), 289–328. o.

Erkel Ferenc lelőhely-bibliográfia. Összeáll. Szőke Margit. Gyula: Mogyoróssy János Városi Könyvtár, 2010. 235–236. o.

Hangfelvételek

Duo brillant in the form of a fantasy on Hungarian airs for violin and piano / Ferenc Erkel. Szecsődi Ferenc (hegedű) – Kassai István (zongora). In: Piano Works – Chamber Music / Ferenc Erkel. – Unterhaching–München : HNH International Ltd., cop. 1991. – 1 CD : DDD. – 8.223317
Megjegyzés: A CD-n szereplő 9. felvétel.
OSZK Zeneműtár: HVCD 70.613

Duo brillant : nagy kettős magyar dallamokra / Erkel Ferenc. Szecsődi Ferenc (hegedű) – Kassai István (zongora). In: A nagy magyar hegedűiskola. – [Budapest] : Radioton, cop. 1991. – 1 hanglem.: 33/min. – SLPX 31469
Megjegyzés: A lemezen szereplő 1. felvétel.
Mogyoróssy János Városi Könyvtár, Gyula: CH 5.159