EGRESSY BÉNI: SZÓZAT
Nyomtatóbarát változat
Legány-jegyzékszám 23
Műfaj hangszerelés
Keletkezési idő 1843. május
Bemutató helye, ideje 1843. V. 30.
Bemutató előadói Nemzeti Színház együttese
Megjegyzések

Gárdonyi Géza visszaemlékezése szerint Erkel maga mondta neki Egressy Bénivel való együttműködéséről: "Mikor együtt dolgoztunk a Nemzeti Színháznál, minden szerzeményét velem íratta át. A Szózatot is én írtam neki zenekarra." Ha ez a forrás meglehetősen anekdota-ízű is, Erkel talán valóban többször tett hasonló szívességet nálánál zeneileg képzetlenebb kollégájának (vö. L. 41).

A MŰ KÉZIRATOS FORRÁSAI

Ismeretlen mű.

A MŰ NYOMTATOTT FORRÁSAI

Kiadatlan.

VONATKOZÓ SZAKIRODALOM

Legány Dezső: Erkel Ferenc művei és korabeli történetük. Budapest: Zeneműkiadó, 1975. 32. o.
Major Ervin: Erkel Ferenc műveinek jegyzéke. Második bibliográfiai kísérlet. In: Magyar zenetörténeti tanulmányok. Írások Erkel Ferencről és a magyar zene korábbi századairól. Szerk. Bónis Ferenc. Budapest: Zeneműkiadó, 1968. 11-43. o.
Hódossy Béla: Egressy Benjamin. Zeneközlöny: A Magyar Református énekvezérek hivatalos lapja. 1938. december 1. 167. o.
Bayer József: A "Szózat" megzenésítése 1843-ban. Budapesti Szemle 1913. 35. sz. 22. o.
Gárdonyi Géza: Apróságok Erkel életéből. In: Erkel Ferencz emlékkönyv. Szerk. Fabó Bertalan. Budapest: Pátria, 1910. 209-214. o.