EMLÉKÜL LISZT FERENCZRE. RÁKÓCZY INDULÓJA
Nyomtatóbarát változat
Legány-jegyzékszám 16
Műfaj Zongoramű
Keletkezési idő 1840?
További előadások

Pest, Nemzeti Múzeum, 1861. IX. 29., Dienesné Fáncsy Etelka.

Megjegyzések

Eredeti kézirata ismeretlen.

A két zeneszerző nevéhez egyaránt köthető mű öt kiadásban jelent meg, a bécsi cenzúra teremtette sajátos helyzetnek köszönhetően. Erkel Liszt Ferenc 1839–1840-es magyarországi hangversenyein hallható, „fantázia alakban” játszott induló-változatát adta közre, emlékezetből lekottázva a feldolgozás főbb elemeit. Liszt 1840-ben maga akarta kiadatni indulóját Bécsben, Haslingernél, ám ezt a cenzúra megakadályozta. Ezt követően jelent meg Erkel kiadványa Pesten Wagnernél, befolyásos magyar körök támogatásával. Wagner kottáját kétszer is betiltották, ezért jött létre a harmadik, „jogszerű” Wagner-féle kiadás 1846-ban, amikor Liszt Rákóczi-indulóját Bécsben jóváhagyták.

A MŰ KÉZIRATOS FORRÁSAI
Zenei kéziratok
Őrzési hely Országos Széchényi Könyvtár, Budapest
Jelzet Zeneműtár: Ms. mus. 6.460 (Mikrofilm: FM4/25.195)
Méret [4] lev., 23×30,5 cm. – A [4.] lev. 11×30,5 cm méretű, mert az alját levágták.
Lejegyző Ismeretlen. – A 19. század második feléből való másolat.
A MŰ NYOMTATOTT FORRÁSAI
Első kiadás
Hely, kiadó, év, terjedelem, (lemez szám) Pest : Wagner József, [1840 eleje]. 6 o.
Példányok OSZK Zeneműtár: ZR 2.322, Mus. pr. 2.429/a, Koll. 1.
Leírás

A Buda-Pesti Rajzolatok 1840. I. 24-i száma tudósít róla először.

További kiadások
Hely, kiadó, év, terjedelem, (lemez szám) Pest : Wagner József, [1842 vége, 1843 eleje]. 7 o. („S” lemezjelzéssel).
Példányok OSZK Zeneműtár: Z 47.814/Koll. 4. (hiánylistán), Mus. pr. 13.568/Koll. 6. (a címlap azonos a 3. kiadáséval, de a kottás oldalak "S" lemezjelzésűek)
Leírás

„Rákóczy Indulója könnyű módszerben...”.

Hely, kiadó, év, terjedelem, (lemez szám) Pest : Wagner József, [1846]. 8 o.
Példányok OSZK Zeneműtár: Ms. mus. 23/Koll. 2. (Liszt 1846-os Rákóczi-indulójának kéziratával egybekötve), Ms. mus. 5.476 (az előbbi fénymásolata), Mus. pr. 2429/b
Leírás

„Harmadik jogszerű eredeti kiadás”.

Hely, kiadó, év, terjedelem, (lemez szám) Pest : Rózsavölgyi és Társa, 1860. 9 o. (580-as lzsz.)
Példányok OSZK Zeneműtár: Z 69.771/Koll. 13., Z 47.070 , Z 46.594, Mus. pr. 1.363, Z 46.961
Leírás

„Rákóczy Induló. / Müvészileg alkalmazva / zongorára”.

Hely, kiadó, év, terjedelem, (lemez szám) Budapest, Leipzig : Rózsavölgyi és Társa, évszám nélkül. 9 o. (580-as lzsz.)
Példányok OSZK Zeneműtár: Z 47.484/Koll. 17 (1883 után). Utánnyomások a 20. század elejéről: Z 64.104, Z 64.105, Z 67.881.
Leírás

„Rákóczy Induló. / Művészileg alkalmazva / zongorára”.

VONATKOZÓ SZAKIRODALOM

Legány Dezső: Erkel Ferenc művei és korabeli történetük. Budapest: Zeneműkiadó, 1975, 27-28. o.

Kassai István: Erkel Ferenc hangszeres művei. In: Erkel Ferencről és koráról. Szerk. Bónis Ferenc. Budapest: Püski Kiadó, 1995. (Magyar zenetörténeti tanulmányok), 55-75. o.

Kassai István: Adatok az Erkel-kutatáshoz. III. rész: „Rákóczi induló és Rákóczi nóta”. Magyar Zene XXXIV. évf. 2. szám (1993. június), 111-162. o.

Dömötör Zsuzsa - Kovács Mária: Liszt Ferenc magyarországi hangversenyei. 1839-1840. In: Dömötör Zsuzsa - Kovács Mária - Mona Ilona: Liszt-tanulmányok. Budapest: Zeneműkiadó, 1980, 7-79. o.

Mona Ilona (összeáll.): Magyar zeneműkiadók és tevékenységük. 1774-1867. Budapest: MTA ZTI, 1989. (Műhelytanulmányok a magyar zenetörténethez, 11.)

Szabolcsi Bence – Tóth Aladár: Zenei Lexikon III. Főszerk.: Bartha Dénes. Szerk. Tóth Margit. Budapest: Zeneműkiadó Vállalat, 1965. Szabolcsi Bence cikke a Rákóczi-indulóról, 180-182. o.

Hangfelvételek

The Rakoczi March / Ferenc Erkel. Reginald Paul (zongora). In: Folk Heritage No. 2 Hungary. – [London] : Onslo Record, 1967. – 1 hanglem.: 33/min. – OR-101-IB.
OSZK Zeneműtár: HV 862/b–12

Souvenir for Franz Liszt: Rákóczy March / Ferenc Erkel. Kassai István (zongora). In: Piano Works – Chamber Music / Ferenc Erkel. – Unterhaching–München : HNH International Ltd., cop. 1991. – 1 CD : DDD. – 8.223317
Megjegyzés: A CD-n szereplő 7. felvétel.
OSZK Zeneműtár: HVCD 70.613