FERENC JÓZSEF CSÁSZÁRT ÜDVÖZLŐ ÉNEK
Nyomtatóbarát változat
Legány-jegyzékszám 44
Műfaj vegyeskari mű zenekari kísérettel
Keletkezési idő 1852
Szöveg Johann Ludwig Deinhardstein
Bemutató helye, ideje Pest, Nemzeti Színház, 1852. IX. 25.
Bemutató előadói Nemzeti Színház tagjai és a Hangászegyleti Zenede növendékei
További előadások

1853. II. 20. Pest, Nemzeti Színház

Megjegyzések

A kompozíció Ferenc József magyarországi látogatása alkalmából született. Első előadásáról a Hölgyfutár 1852. szeptember 25-i és 27-i számából tudunk; a mű szövegét a Pesti Napló közölte IX. 28-án. Az 1853 februári előadást a Libény János által Ferenc József ellen megkísérelt merénylet nyomán tartották.

A MŰ KÉZIRATOS FORRÁSAI

Ismeretlen mű.

A MŰ NYOMTATOTT FORRÁSAI

Kiadatlan.

VONATKOZÓ SZAKIRODALOM

Legány Dezső: Erkel Ferenc művei és korabeli történetük. Budapest: Zeneműkiadó, 1975. 62. o.
Major Ervin: Erkel Ferenc műveinek jegyzéke. Második bibliográfiai kísérlet. Magyar zenetörténeti tanulmányok. Írások Erkel Ferencről és a magyar zene korábbi századairól. Szerk. Bónis Ferenc. Budapest: Zeneműkiadó, 1968. 11-43. o.
Pesti Napló 1852. IX. 28.
Hölgyfutár 1852. IX. 25. és 27.