HUNYADI LÁSZLÓ
Nyomtatóbarát változat
Legány-jegyzékszám 25
Műfaj Nagy opera 4 felvonásban
Keletkezési idő 1844
Szöveg Egressy Béni
Bemutató helye, ideje Pest, Nemzeti Színház, 1844. jan. 27.
Bemutató előadói -
További előadások

1846. júni. 9., 1852. dec. 4.

Megjegyzések

A CSELEKVÉNY VÁZLATA
(Cillei halála) Nándorfehérvárt a Hunyadi-ház és Mátyás az 1456-os futaki országgyűlésről hazaérkező Lászlótól megtudja, hogy atyjuk helyett Cillei Ulrik lett a kormányzó. A felháborodás az egekig csap, amikor elfogják Cillei Brankovics Györgyhöz írt levelét, melyben az a szerb fejedelemnek ígéri a Hunyadi-fiak fejét. Megérkezik kíséretében Cilleivel a Király, akinek László átadja a vár kulcsait. A magyar őrök azonban nem engedik be a várba a Király német zsoldosait. A trónra törő Cillei a megrettent Királlyal aláíratja a Hunyadiak halálos ítéletét. Ám a végrehajtással megbízott Rozgonyi megmutatja Lászlónak az iratot, aki szembesíti Cilleit mindkét ármányával. László emberei megölik a fegyverrel támadó kormányzót. A remegő Király látszólag megbocsát. * (A királyi eskü) Temesváron, a Hunyadiak birtokán, hölgyei körében várja gyermekeit és a Királyt a gyászruhás Szilágyi Erzsébet. László fia kivégzésének rémképe kísérti. Térdre borulva esdekel kegyelemért a megérkező uralkodó előtt, aki eloszlatja félelmét. Erzsébet kitörő boldogsággal öleli keblére Lászlót és Mátyást. Gara nádor észreveszi, hogy a Király szemet vetett Máriára, László jegyesére. Úgy érzi, lánya révén megnyílhat számára az út a kormányzás felé, és elhatározza: bakó kezére adja Lászlót, akit a Királlyal meghívat Budára. A mit sem sejtő ifjú pár boldogan készül az útra. Remélik, menyegzőjüket minél előbb megtarthatják. V. László esküt tesz: nem fog bosszút állni, és a rokonaivá fogadott Hunyadiakat felszólítja, kísérjék el Budára. * (Ármány) Egy évvel később Budán, a nádori palotában a kegyvesztettségét megsejtő Hunyadi-fiú előadja titkos tervét Garának: visszaköltözik Temesre, ahol biztonságban érezhetné magát. Ezt Máriával tartandó menyegzőjén akarja a Király tudtára adni. A meghívás átadására a nádort kéri fel. A Mária után epekedő uralkodó boldogan veszi Gara látogatását, aki László és Mária tervezett kézfogóját királyellenes merényletnek állítja be. Gara – neki ígérve lányát – ráveszi a Királyt, hogy ne kegyelmezzen Lászlónak. A Hunyadiak palotájában László és Mária esküvőjét Gara nádor és fegyvereseinek megjelenése szakítja félbe, akik elhurcolják a vőlegényt. * (Vérpad) A budai börtönben sínylődő Lászlót Mária szökésre biztatja, ő azonban ártatlansága tudatában vállalja a törvény előtti megjelenést. A nyitott börtönt felfedező Garának hiába könyörög lánya: Máriát kitépik László karjaiból, akit egyenesen a vérpadra hurcolnak. A készülődő viharban a feldúlt Erzsébet követeli, hogy bocsássák a Király elé, kegyelmet kérni. Számára nem marad más, mint Isten segítségében bízni, akihez fia életéért és hazája megmentéséért imádkozik. László utolsó szavai a honhoz való hűség bizonyítékai. A nép is kegyelemért könyörög, miután a bakó háromszor lesújtott, s László még mindig sértetlen. Azonban Gara parancsára a hóhér pallosa negyedszer is a magasba emelkedik – s László feje a porba hull.
(Írta Gupcsó Ágnes és Németh G. István.)

A MŰ KÉZIRATOS FORRÁSAI
A szöveg/librettó kézirata
Őrzési hely Országos Széchényi Könyvtár
Jelzet Színháztörténeti Tár, MM 13.720
Méret 27 cm
Lejegyző -
Leírás

Súgópéldány szereposztással, Székesfehérvár, 1881.

A MŰ NYOMTATOTT FORRÁSAI
Első szövegkiadás
Hely, kiadó, év, terjedelem, (lemez szám) Pest, Beimel nyomda, 1844, 57 o.
Példányok OSZK Törzsgyűjtemény, 306.774
Leírás

-

További szövegkiadások
Hely, kiadó, év, terjedelem, (lemez szám) Pest, Lukács nyomda, 1844 után, 24 o.
Példányok OSZK Törzsgyűjtemény, 207.960
Leírás

-

Hely, kiadó, év, terjedelem, (lemez szám) Pest, Herz nyomda, 1856, 24 o.
Példányok OSZK Törzsgyűjtemény, 206.452
Leírás

-

Hely, kiadó, év, terjedelem, (lemez szám) Pest, Herz nyomda, 1862, 24 o.
Példányok OSZK Színháztörténeti Tár, MM 18.013
Leírás

-

Hely, kiadó, év, terjedelem, (lemez szám) Budapest, Bartalits nyomda, 1878, 24 o.
Példányok OSZK Törzsgyűjtemény, 206.430
Leírás

-

Hely, kiadó, év, terjedelem, (lemez szám) Budapest, Pfeifer, Hornyánszky nyomda, 1886, 32 o.
Példányok OSZK Törzsgyűjtemény, 206.824/4
Leírás

Magyar Királyi Operaház könyvtára 13.