KEGYENC
Nyomtatóbarát változat
Legány-jegyzékszám 21
Műfaj Szomorújáték 5 felvonásban
Keletkezési idő 1841
Szöveg Teleki László
Bemutató helye, ideje Pest, Nemzeti Színház, 1841. IX. 6.
Bemutató előadói -
További előadások

-

Megjegyzések

Teleki László Kegyencét 1841. szeptember 6-án mutatta be a Nemzeti Színház, s az Athenaeum augusztus 31-i száma szerint "zenéjét készítette Erkel Ferencz". Ez a beharangozó azonban egyetlen adatunk Erkel közreműködéséről: Major Ervin a színmű előadásairól szóló kritikákat vizsgálva egyetlen későbbi utalást sem talált a zene szerzőjére.

A MŰ KÉZIRATOS FORRÁSAI

Ismeretlen mű.

A szöveg/librettó kézirata
Őrzési hely Országos Széchényi Könyvtár
Jelzet Színháztörténeti Tár, NSZ K 185
Méret 26 cm
Lejegyző -
Leírás

Súgópéldány, 1841. Nemzeti Színház könyvtára.

Őrzési hely Országos Széchényi Könyvtár
Jelzet Színháztörténeti Tár, NSZ K 82
Méret 28 cm
Lejegyző -
Leírás

Felújítás cenzúrapéldánya, 1860. Cenzor: Worafka József, 1860. szept. 16. Benkő Kálmán kézjegyével. Nemzeti Színház könyvtára.

A MŰ NYOMTATOTT FORRÁSAI

Kiadatlan.

VONATKOZÓ SZAKIRODALOM

Legány Dezső: Erkel Ferenc művei és korabeli történetük. Budapest: Zeneműkiadó, 1975. 31. o.
Major Ervin: Erkel Ferenc műveinek jegyzéke. Második bibliográfiai kísérlet. Magyar zenetörténeti tanulmányok. Írások Erkel Ferencről és a magyar zene korábbi századairól. Szerk. Bónis Ferenc. Budapest: Zeneműkiadó, 1968. 11-43. o.
Athenaeum 1841. augusztus 31.