LITÁNIA
Nyomtatóbarát változat
Legány-jegyzékszám 1
Műfaj vokális mű zenekari kísérettel
Keletkezési idő 1825 előtt?
Szöveg Ismeretlen
Megjegyzések

Erkel legkorábbi, csupán címről ismert kompozíciója. Székely József 1888-as közlése alapján tartjuk nyilván, aki a "zenekarra szerzett" litánia keletkezését a pozsonyi tanulóévekre (1822-25) teszi.

A MŰ KÉZIRATOS FORRÁSAI

Ismeretlen mű.

A MŰ NYOMTATOTT FORRÁSAI

Kiadatlan.

VONATKOZÓ SZAKIRODALOM

LEGÁNY Dezső: Erkel Ferenc művei és korabeli történetük. Budapest: Zeneműkiadó, 1975. 18. o.
MAJOR Ervin: Erkel Ferenc műveinek jegyzéke. Második bibliográfiai kísérlet. In: Magyar zenetörténeti tanulmányok. Írások Erkel Ferencről és a magyar zene korábbi századairól. Szerk. Bónis Ferenc. Budapest: Zeneműkiadó, 1968. 11-43. o.
SZÉKELY József: Erkel Ferencz. Vasárnapi Újság 1888. december 16. 829-830. o.
SZÉKELY József: Erkel Ferenc. Pesti Napló 1888. március 22.