MAGYAR CANTATE
Nyomtatóbarát változat
Legány-jegyzékszám 59
Műfaj kantáta 4 szólistára (S, A, T, B) , vegyeskarra és zenekarra
Keletkezési idő 1867
Szöveg Szigligeti Ede
Bemutató helye, ideje Pest, Nemzeti Színház, 1867. VI. 11.
Bemutató előadói Nemzeti Színház együttese, Erkel Ferenc vezényletével.
További előadások

Pest, Nemzeti Színház, 1867. VI. 12.

A MŰ KÉZIRATOS FORRÁSAI
Zenei kéziratok
Őrzési hely Országos Széchényi Könyvtár, Budapest
Jelzet Zeneműtár: Erkel Gyula hagyaték (feldolgozás alatt)
Lejegyző Erkel Ferenc autográf
Leírás

Feldolgozás alatt.

Őrzési hely Országos Széchényi Könyvtár, Budapest
Jelzet Zeneműtár: Népsz. 683
Lejegyző Ismeretlen
Leírás

A bemutató előadás teljes zenekari szólamanyaga.

Őrzési hely Országos Széchényi Könyvtár, Budapest
Jelzet Zeneműtár: Népsz. 1345
Lejegyző Ismeretlen
Leírás

Zongorakivonat és 44 kórusszólam.

A szöveg/librettó kézirata
Leírás

A szent korona. Ünnepi előjáték 1 felvonásban, zenével és karénekkel. Zenéjét szerezte: Erkel Ferenc és Bőhm Gusztáv. Súgópéldány, 1867. Nemzeti Színház könyvtára.

Őrzési hely Országos Széchényi Könyvtár
Jelzet Színháztörténeti Tár, NSZ Sz 79
Méret 21 cm
Leírás

A szent korona. Ünnepi előjáték 1 felvonásban, zenével és karénekkel. Zenéjét szerezte: Erkel Ferenc és Bőhm Gusztáv. Súgópéldány, 1896. Nemzeti Színház könyvtára.

Őrzési hely Országos Széchényi Könyvtár
Jelzet Színháztörténeti Tár, NSZ Sz 93
Méret 28 cm
Leírás

A szent korona. Ünnepi előjáték 1 felvonásban, zenével és karénekkel. Zenéjét szerezte: Erkel Ferenc és Bőhm Gusztáv. Rendezőpéldány, 1896. Nemzeti Színház könyvtára.

A MŰ NYOMTATOTT FORRÁSAI

A kézirat címlapjának és két oldalának fakszimiléja megjelent: Zenetudományi tanulmányok II. Erkel Ferenc és Bartók Béla emlékére. Szerk. Szabolcsi Bence - Bartha Dénes. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1954. 24-25. o.

Első szövegkiadás
Őrzési hely Országos Széchényi Könyvtár
Jelzet Színháztörténeti Tár, NSZ Sz 122/3
Méret 22 cm
Hely, kiadó, év, terjedelem, (lemez szám) Pest, Emich nyomda, 1867. 16 o.
Példányok OSZK Színháztörténeti Tár, NSZ Sz 79/1
Leírás

A szent korona. Ünnepi előjáték 1 felv., zenével és karénekkel. Zenéjét szerezte: Erkel Ferenc és Böhm Gusztáv. Nemzeti Színház könyvtára.

VONATKOZÓ SZAKIRODALOM

Legány Dezső: Erkel Ferenc művei és korabeli történetük. Budapest: Zeneműkiadó, 1975. 90-94. o.
Falvy Zoltán: Adalék Erkel Ferenc "Magyar Cantate" c. művéhez. Új Zenei Szemle V. évf. 3. sz. (1954 március), 33. o.
Lakatos István: Erkel Ferenc "Magyar Cantate"-ja. Új Zenei Szemle V. évf. 2. sz. (1954. február), 19-20. o.