MAGYAR INDULÓ
Nyomtatóbarát változat
Legány-jegyzékszám 42
Műfaj zenekari mű
Keletkezési idő 1850
Bemutató helye, ideje Pest, Nemzeti Színház, 1850. VIII. 15.
Bemutató előadói [Nemzeti Színház zenekara]
Megjegyzések

A mű a pesti kisdedóvóképző javára, a Nemzeti Színházban rendezett hangverseny keretében szólalt meg. A Hölgyfutár 1850. augusztus 17-i számában dicsérik "Erkel magyar indulóját", a Pesti Napló augusztus 21-i beszámolója pedig hosszan részletezi, hogy az "egyike a legszebb daraboknak e nemben." Legány meggyőző hipotézise szerint az 1852-ben nyomtatásban megjelent Marche Hongroise (L. 43) bizonyára e nagy sikerű zenekari kompozíció zongoraátirata. Minthogy utóbbi zongoraváltozat zenei anyagát tekintve azonos az Erzsébet (L. 51) II. felvonásában megszólaló indulóval, valószínű, hogy Erkel az eredtileg 1850-ben készült indulót illesztette be hét évvel később az operába is.

A MŰ KÉZIRATOS FORRÁSAI

Ismeretlen mű.

A MŰ NYOMTATOTT FORRÁSAI

Kiadatlan.

VONATKOZÓ SZAKIRODALOM

Legány Dezső: Erkel Ferenc művei és korabeli történetük. Budapest: Zeneműkiadó, 1975. 61. o.
Pesti Napló 1850. VIII. 21.
Hölgyfutár 1850. VIII. 17.