PHANTASIA KLAVIRRA AZ ERDÉLYI RÁKÓCZI-DAL THEMAJÁRA
Nyomtatóbarát változat
Legány-jegyzékszám 12
Műfaj zongoramű
Keletkezési idő 1839
Bemutató helye, ideje Pest, Magyar Színház, 1839. III. 31.
Bemutató előadói Erkel Ferenc
Megjegyzések

A Honművész 1839. április 7-i száma szerint Joseph Menter gordonkaművész március 31-i hangversenyén "szerzé és játsza igen jelesen Erkel úr, hangászkarmester" e Phantasiát. Minthogy egyik kompozíció sem maradt fenn, e műnek az előző év novemberében bemutatott, zongorára és zenekarra írott Phantasiával (L. 7) való kapcsolata tisztázatlan. Major Ervin feltételezését, miszerint a John Paget "Hungary and Transylvania" című kötetének (1839) 23-26. oldalain szereplő Rákóczi-nóta letétjének köze lehetne Erkel Phantásiáihoz, Kassai István meggyőzően cáfolta.

A MŰ KÉZIRATOS FORRÁSAI

Ismeretlen mű.

A MŰ NYOMTATOTT FORRÁSAI

Kiadatlan.

VONATKOZÓ SZAKIRODALOM

Legány Dezső: Erkel Ferenc művei és korabeli történetük. Budapest: Zeneműkiadó, 1975. 24. o.
Kassai István: Adatok az Erkel-kutatáshoz. III. rész: "Rákóczi induló és Rákóczi nóta". Magyar Zene XXXIV. évf. 2. sz. (1993 június), 111-162. o.
Major Ervin: Erkel Ferenc műveinek jegyzéke. Második bibliográfiai kísérlet. In: Magyar zenetörténeti tanulmányok. Írások Erkel Ferencről és a magyar zene korábbi századairól. Szerk. Bónis Ferenc. Budapest: Zeneműkiadó, 1968. 11-43. o.
Honművész 1839. április 7.