ÜDVÖZLŐ DAL ("Isten hozott távol nyugat szülötte...")
Nyomtatóbarát változat
Legány-jegyzékszám 69
Műfaj kórusmű, négy szólamú férfikarra
Keletkezési idő 1881
Szöveg Szász Károly
A MŰ KÉZIRATOS FORRÁSAI
Zenei kéziratok
Őrzési hely Országos Széchényi Könyvtár, Budapest
Jelzet Zeneműtár: Ms. mus. 9
Méret [8] lev., 32x22,5 cm
Lejegyző Erkel Ferenc autográf
Leírás

Részben vázlatos paritúra, ceruzás írással.

A szöveg/librettó kézirata
Őrzési hely Országos Széchényi Könyvtár, Budapest
Jelzet Zeneműtár: Ms. mus. 9
Méret [2] lev., 21x14 cm
Lejegyző Szász Károly
Leírás

I. Üdvözlő dal. / Már búnak a fákon a rügyecskék, / Az ág hegyén már fakad a lomb... ; II. Üdvözlő dal. / Istenhozott, távol nyugat szülötte, / Magyar törzsből kelt sarjadék!... - A második lapon ceruzával: 1881. máj.

A MŰ NYOMTATOTT FORRÁSAI

Kiadatlan.

VONATKOZÓ SZAKIRODALOM

Legány Dezső: Erkel Ferenc művei és korabeli történetük. Budapest: Zeneműkiadó, 1975. 117. o.
Major Ervin: Erkel Ferenc műveinek jegyzéke. Második bibliográfiai kísérlet. In: Magyar zenetörténeti tanulmányok. Írások Erkel Ferencről és a magyar zene korábbi századairól. Szerk. Bónis Ferenc. Budapest: Zeneműkiadó, 1968. 11-43. o.