VELENCEI CSAJKÁS
Nyomtatóbarát változat
Legány-jegyzékszám 4
Műfaj színpadi zene(?) 7 hangszerre
Keletkezési idő 1836 ősze előtt
Megjegyzések

A Pesti Magyar (utóbb Nemzeti) Színház 1837-ben megvásárolta Udvarhelyi Miklós kottatárát, s a fennmaradt jegyzék szerint ennek része volt "Velencei csajkáshoz musika 7 musika szerre (Erkeltől)". A kompozíció minden bizonnyal valamilyen színpadi műhöz készült kísérőzene lehetett, de Udvarhelyi 1834-37 közötti pályafutásának helyszínein (Kolozsvárott, Budán, ill. Székesfehérváron) nem tudunk hasonló című darab előadásáról. A tervezett bemutató tehát vagy elmaradt, vagy maga a "Velencei csajkás" cím nem a darab egészére, hanem csak egyik betétszámára vonatkozott.

A MŰ KÉZIRATOS FORRÁSAI

Ismeretlen mű.

A MŰ NYOMTATOTT FORRÁSAI

Kiadatlan.

VONATKOZÓ SZAKIRODALOM

Legány Dezső: Erkel Ferenc művei és korabeli történetük. Budapest: Zeneműkiadó, 1975. 19-20. o.
Iratok a Nemzeti Színház történetéhez. Pukánszkyné Kádár Jolán kiadatlan levéltári gyűjtésének fondjegyzéke. Szerk. Berlász Piroska - Belitska-Scholtz Hedvig. Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 1988.