AUF EINER UNGARHAIDE ("Unabsehbar ist die Fläche...")
Nyomtatóbarát változat
Legány-jegyzékszám 38
Műfaj dal énekhangra, zongorakísérettel
Keletkezési idő 1845?
Szöveg Johann Nepomuk Vogl
Bemutató helye, ideje Pest:: 1852. III. 1. vagy Wien: 1852. III. 7.
Bemutató előadói Stéger Ferenc, Erkel Ferenc? zongorakíséretével.
További előadások

Több alkalommal énekelte Pesten Ellinger József : 1857. IV. 26. (Rosa Kastner zongoraestje, Újtéri Német Színház), 1858. III. 8. (Georg Hausmann gordonkaművész hangversenye, Nemzeti Színház), 1858. V. 10. (Ole Bull hegedűművész hangversenye, Nemzeti Színház); Gyula: 1859. XI. 26. Kottek Nándor; Pest: 1863. XII. 22. Stéger Ferenc Erkel kíséretével; Pest: 1869. XII. 12. Hajós Zsigmond.

Megjegyzések

Erkel Ferenc egyetlen német szövegre komponált dala. Előadásáról 1852-ig nincs adatunk, a német nyelvű szöveg miatt valószínűleg nem is mutatták be. Az 1852-es évtől kezdődően egyre gyakrabban előadták, a korabeli sajtó „Magyar pusztán. Dal Vogl után” vagy „Magyar dal” címen említette. Magyar fordítást tartalmazó kottája azonban mindezidáig nem került elő.

A MŰ KÉZIRATOS FORRÁSAI
Zenei kéziratok
Őrzési hely Országos Széchényi Könyvtár, Budapest
Jelzet Zeneműtár: Ms. mus. 13
Méret [4] lev., 20,5x28,5 cm
Lejegyző Részben Erkel Ferenc autográf
Leírás

13[b, 3-4. lev.] autográf : „Auf einer Ungarhaide / Gedicht von J. N. Vogl / in Musik gesetzt für eine Singstimme, mit Clavier / Begleitung von Franz Erkel / 1ter Capellmeister der ungarischen National / Theaters zu Pesth”. A kézirat végén Erkel aláírása dátum nélkül. Az 1847-es bécsi kiadás (lásd Nyomtatványok) kottaszövege néhány apró eltéréstől eltekintve megegyezik a kéziratéval.

13[a, 1-2. lev.] ismeretlen másoló kezéről. A címoldalon Erkel írásával: „Auf einer Ungarhaide / Gedicht von Vogl / in Musik gesetzt / von Franz Erkel / 1845”. Ugyancsak Erkeltől származik a mű befejezése után álló két ütem „Einleitung zum Friss, ill. „attacca Friss” felirattal. - Mindkét kézirat azonos, M.T.2 nyomdajelzésű díszes kottapapírra íródott. Ennek alapján feltételezhető, hogy közel azonos időben készülhettek. Az Erkel kezétől származó 1845-ös évszám a kompozíció és nem e lejegyzés elkészültére vonatkozik.
Somfai László nyomán Legány Dénes azt feltételezi, hogy ez a másolat akkor is Erkel kezébe került, amikor a Sarolta komponálásával foglalkozott: ugyanis az 1862-es év márciusában elkészült opera első felvonásának 4. jelenetében Gyula áriája („Mérhetetlen puszta térség, melyben nincs fa nincs bokor...” [Jártam messze, puszta téren...]) a dal f-mollba transzponált, gyors résszel kiegészített változata. (Lásd még Sarolta címszó alatt.)

KOTTA

A MŰ NYOMTATOTT FORRÁSAI
Első kiadás
Hely, kiadó, év, terjedelem, (lemez szám) Wien : H. F. Müller , 1844-1845 ?
Példányok Ismeretlen
Leírás

A kiadványt Adolf Hofmeister: "Handbuch der musikalischen Literatur" c. katalógusa (Leipzig 1852, 311 o.) említi. (L. Major 27. o.)

További kiadások
Hely, kiadó, év, terjedelem, (lemez szám) Wien : H. F. Müller [1847?], - , (204-209)
Példányok Ismeretlen
Leírás

"Liedertafel... Herausgegeben von Dr. Johann Nepomuk Vogl." Erkel kompozíciója a kiadvány első füzetének 3 számaként jelent meg. A füzet további komponistái: Fr. Flotow, C.F. Füchs, F. Gumbert, J. Dont, A. Lortzing.

Hely, kiadó, év, terjedelem, (lemez szám) Wien : H. F. Müller [1847], 4 o., (H.F.M. 206)
Példányok OSZK Zeneműtár: Z 50.588
Leírás

Erkel, Fr., / Auf einer Ungarhaide, für eine Singstimme. Wien, bei. H. F. Müller. In: Liedertafel. / Eine Sammlung / von Romanzen, Liedern, Singquartetten etc.etc. / mit Begleitung der Pianoforte / in Musik gesetzt von / den berühmesten Componisten Deutschland's... Nummer 3. Wien, bei. H. F. Müller. - Különlenyomat.

KOTTA

Példányok
VONATKOZÓ SZAKIRODALOM

LEGÁNY Dezső: Erkel Ferenc művei és korabeli történetük. Budapest: Zeneműkiadó, 1975. 58-59. o.
MAJOR Ervin: Erkel Ferenc műveinek jegyzéke. Második bibliográfiai kísérlet. In: Magyar zenetörténeti tanulmányok. Írások Erkel Ferencről és a magyar zene korábbi századairól. Szerk. Bónis Ferenc. Budapest: Zeneműkiadó, 1968. 11-43. o.
SOMFAI László: Az Erkel kéziratok problémái. In: Zenetudományi tanulmányok IX. Az opera történetéból Szerk. Szabolcsi Bence és Bartha Dénes. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1961. 81-158. o.