Erkel Ferenc Bánk bán című operájának válogatott szakirodalma

Nyomtatóbarát változat
  • [BALASSA Imre, GÁL György Sándor]: Erkel: Bánk Bán, Budapest, Zeneműkiadó, (Opera füzetek), 1952.;
  • MOSONYI Mihály: Erkel Ferenc „Bánk bán”-ja. [Tanulmánya az opera bemutatójáról], Budapest, Akadémiai, 1954., 9–15. o.;
  • Erkel Bánk bánja, Gyula, Erkel Ferenc Múzeum, 1960.;
  • VÁMOSI NAGY István, VÁRNAI Péter: Bánk Bán az operaszínpadon. Operadramaturgiai tanulmány, Budapest, Zeneműkiadó, (Bibliotheca musica), 1960.;
  • SZERZŐ Katalin: Erkel Ferenc: Bánk bán = Szemelvények a zenehallgatáshoz. Tanári kézikönyv a gimnáziumi ének-zene tanításához, szerk.: KOVÁCS Sándor., Budapest, Tankönyvkiadó, 1979. Második átdolgozott bővített kiadás: 1990, 154–166. o.;
  • DUDÁS Dalma: Erkel’s Melinda in the third act = Hungary past & present. Student papers in history, society and culture, ed. by György E. SZŐNYI, Szeged , JATEPress, (Papers in Hungarian and East-Central European studies), 1997., 71–79. o.;