Főbb művek

Nyomtatóbarát változat
A menüpontban Erkel Ferenc három legfontosabb művére és az ezek alapjául szolgáló szépirodalmi alkotásokra vonatkozó dokumentumok kaptak helyet. A számos megkattintható multimédiás tartalom segítségével bemutatott három zenemű – nemzeti himnuszunk és két nemzeti operánk, a Bánk bán és a Hunyadi László – azonban nemcsak a zeneszerző pályáján és a magyar zene történetében, hanem a magyar nemzetközösség életében is kimagasló jelentőségűek.
Kölcsey Ferenc 1823-ban keletkezett Hymnus, a’ Magyar nép zivataros századaiból című költeményéhez Erkel Ferenc huszonegy évvel később szerzett zenét, de a két mű összefonódása lassú és időnként megtorpanó folyamat volt. Ennek a folyamatnak a története követhető végig a Himnusz legitimációját bemutató kronológia segítségével. A legitimációt jelzi a vers huszonhat idegen nyelvű fordítása, ezek némelyikéből részletek is meghallgathatók az oldalon. Az Erkel Himnusza által megihletett alkotások mellett Kölcsey költeményének ugrópontokkal ellátott válogatott bibliográfiája és szakirodalma is megtalálható.
Míg Erkel két legjelentősebb nemzeti operája hazai koncerttermeink és zenés színházaink műsorán folyamatosan szereplő, máig közkedvelt művek, addig többi történeti tárgyú operája ma már kevésbé ismert a nagyközönség előtt. A Bánk bán cselekménye, Egressy Béni szövegkönyvének köszönhetően, lényegesen eltér Katona eredeti művétől, nem a dráma zenei adaptációjával, hanem egy teljesen önálló műalkotás létrejöttével kell számolnunk, éppúgy, mint az opera híres bordalának esetében, amely eredetileg Vörösmarty Czilley s a Hunyadiak című szomorújátékában szerepel. A két opera világában az eligazodást segíthetik a válogatott, megkattintható szakirodalom-jegyzékek, a szövegközlések listái, a művek születésének történetét és későbbi útjukat bemutató kronológiák.