Katona József Bánk bán című drámájának szövegközlései

Nyomtatóbarát változat
 • Katona József: Bánk bán. Dráma 5 szakaszban, Pest, Trattner, 1821. [1820.]
 • Katona József: Bánk bán. Eredeti történeti dráma 5 felvonásban. [Átdolgozott kiadás.] = Színműtár. Kiadja Nagy Ignác. 1. kötet, Buda, 1839/40., 11. füzet. 445-524. hasáb.
 • Katona József: Bánk bán. Dráma öt felvonásban. A szerző életrajzával kiadta Horváth Döme, Kecskemét, Szilády Károly, 1856., 1860.
 • Katona József: Bánk bán. Dráma öt szakaszban. Bev.: Toldy Ferenc, Pest, Heckenast, (Magyar remekírók. Gyémántkiadás 7.), 1862. Hatodik kiadás: Franklin, 1875. Hetedik kiadás: 1881. Nyolcadik kiadás: 1892.
 • Katona József összes művei. 1-3. kötet. Kiad.: Abafi Lajos, Budapest, Aigner, (Nemzeti könyvtár: 15., 16., 19.)1880-1881. Bánk bán: 1. kötet, 1-172. o. Címlapkiadás: Katona József: Bánk bán. Dráma öt szakaszban, Budapest, Aigner, (Magyar könyvesház, 113-115.), 1883.
 • Katona József: Bánk bán. Dráma öt szakaszban, Győr, Gross Gusztáv, (Egyetemes könyvtár 9.), 1888., [189?]
 • Katona József Bánk bánja. Magyarázta: Péterfy Jenő, Budapest, Franklin, (Jeles iskolai írók tára 22.), 1883., 1897.
 • Katona József: Bánk bán. Bev.: Beöthy Zsolt, Budapest, Lampel, (Magyar könyvtár 1.), 1897. [1898.]
 • Katona József: Bánk bán. Dráma 5 szakaszban, Budapest, Vass József, 1898. Címlapkiadás: Budapest, Vass József, (Fővárosi színhátak műsora 7. és Fővárosi színhátak műsora 11.), 1898.
 • Katona József Bánk bánja. Arany János jegyzeteivel és tanulmányával. Bev.: A[rany] L[ászló], Budapest, Ráth Mór, 1898.
 • Katona József Bánk bán. Szomorújáték öt felvonásban. Jegyz. és tanulmányokkal ell. Zoltán Vilmos, Győr Gross testvérek, (Egyetemes könyvtár 95-96. és Egyetemes könyvtár 97.), [1898]. Címlapkiadás: (Egyetemes könyvtár [Új sorozat] 11-13.), [1900 körül]
 • Katona József: Bánk bán. Dráma öt felvonásban. Ill.: Csók István. A dráma magyarázatát Jókai Mór, Katona József életrajzát Zilahi Kiss Béla (Junius), a Nemzeti Színház Bánk bán-előadásainak történetét Tábori Róbert írta. Budapest, Pesti Napló, 1899.
 • Bánk bán. (Dráma.) Arany János jegyzeteivel és tanulmányával. Új lenyomat. Budapest, Franklin (Arany János összes munkái 13.), 1900.
 • Katona József: Bánk bán. Első kidolgozás 1815-ből. Kiad. [és bev.] Császár Elemér = Irodalomtörténeti Közlemények, 1913., 23. évfolyam, 2-3. füzet, 193-194. o.
 • Katona József: Bánk bán. (Az 1. kiadás betű szerinti mása.) Sajtó alá rend. és utószó: Mészöly Gedeon, Budapest, 1920.
 • Katona József: Bánk bán. A költő dramaturgiai értekezésével és néhány versével. Bev. és magy.: Waldapfel József, Budapest, (Új könyvtár 1.), 1946.
 • Katona József válogatott művei. Vál. és bev.: Molnár Miklós. Sajtó alá rend., utószó: Solt Andor, Budapest, ( Magyar klasszikusok), 1953.
 • Katona József összes művei. Sajtó alá rend., utószó: Solt Andor, Budapest, Szépirodalmi, 1959. a Bánk bán első kidolgozása: 2. kötet: 91-141. o.
 • Katona József Bánk bán. Kritikai kiadás, s. a. r. Orosz László, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1983.
 • Katona József Bánk bán című drámája a Magyar Elektronikus Könyvtárban

  A FELTÖLTÉS FOLYAMATBAN...